Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ, ΜΗΚΟΥΣ, ΒΑΘΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.
"Ινα έξισχύσητε καταλαβέσθαι συν πάσι τοις άγίοις τί τό πλάτος και μήκος και βάθος και ϋψος -, ,         (Έφεσίους 3, 17-18)
Ιδού οί καρποί της πίστεως και της αγάπης!


Ιδού τα βασιλικά δώρα πού δίνει ό Βασιλέας Χριστός, όταν ενοικεί στην καρδιά ενός ανθρώπου: ή κατανόηση των σωτήριων μυστηρίων και ή κατανόηση όλων όσα είναι σημαντικά για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτή ή αντίληψη δεν είναι προσωπική κατανόηση, εξατομικευμένο ή ιδιαίτερο χάρισμα αντιλήψεως. Είναι ομόλογη με τήν αντίληψη των άγιων, διότι ποιοι είναι οι άγιοι, αν όχι οι πάμπλουτοι στήν Αγάπη και στήν πίστη;


Συνεπώς να αξιολογείτε τήν κατανόησή σας με μέτρο τη δική τους κατανόηση και, αν δείτε διαφορά, να ξέρετε ότι εσείς κάνετε λάθος! Άν πάλι ή κατανόησή σας συμφωνεί με τη δική τους, τότε έχετε φθάσει στα μέτρα της δικής τους πίστεως και αγάπης, πού σημαίνει ότι ό Χριστός κατοικεί στήν καρδιά σας.


’Άν συμβαίνει αυτό, τότε θά κατανοήσετε το πλάτος της Αγάπης με τήν όποια ό Θεός αγκάλιασε τόσο τούς Ιουδαίους όσο και τούς ειδωλολάτρες, στο σχέδιο της σωτηρίας Του. Τότε, θά κατανοήσετε επίσης το μήκος στο όποιο εκτείνεται ή Πρόνοια τού Θεού, χάρις στήν οποία προ αμνημονεύτων χρόνων Εκείνος προετοίμασε και ανέπτυξε το σχέδιο της σωτηρίας διά τού Νόμου, των Προφητών και πλήθους θαυμάτων. Τότε θά καταλάβετε επίσης το βάθος της ταπεινώσεως του Χριστού, διά της όποιας ό Ίδιος προσωπικά κατήλθε μέχρις Άδου, γιά να σώσει τις ψυχές των δικαίων, αλλά και το ύψος της δόξης, το όποιο προσέλαβε ή ανθρώπινη φύση του Θεανθρώπου Χριστού μετά την ολοκλήρωση του σωτήριου έργου Του στη γη. Πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος δεσπόζουν όπως ό Σταυρός του Χριστού, αγκαλιάζοντας όλα, ερμηνεύοντας όλα, προσκαλώντας όλους, ελεώντας όλους, μεγαλύνοντας όλους.


~Ω Κύριε Ιησού Χριστέ, φιλεύσπλαχνε Κύριε, ελέησον και σώσον ημάς. Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ .  Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ.ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: