Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

Άθ. Καραντώνης. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΕΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.
Άθ. Καραντώνης


Ιδού, τώρα, πού ή "παρανόησι" χρησιμοποιείται άπό τό Θεό: Ό Άθ. Καραντώνης, γιατρός, σέ άρθρο του στίς Ακτίνες (Μά ’53) περιγράφει τήν επιστροφή του στήν πίστι. Στή διάρκεια της μέσης έκπαιδεύσεως άρχισε νά κλονίζεται ή πίστι του. Δέν φερόταν σωστά καί στούς γονείς του: «"Έφταιγε γι’ αύτό ό Μax Nordau, λανσαρισμένος άπ’ τόν Άναστάση, τό μπακάλη τής μικρής πόλης, πού άπό μικρός είχε πάει μπακαλόπαιδο στήν Πάτρα, άπ’ όπου γύρισε κάνοντας τόν πολύξερο καί διαβασμένο »(σ. 200) καί άναφέροντας κάθε λίγο καί λιγάκι τά «κατά συνθήκην ψεύδη» του. Στό δεύτερο έτος των σπουδών του «γιά πρώτη φορά ήλθε σ’ επαφή μέ τή θεωρητική ούτως ειπείν άρνηση, πού γιά πεδίο της είχε ένα από τά μαθήματα τού δευτέρου έτους τής ιατρικής καί άρχηγό κάποιο καθηγητή »(σ. 202). Θετικά τόν επηρέασαν οί Μ. Γερουλάνος καί Κ. Μέρμηγκας (σ. 203). Καί τό δόλωμα του Θεού; Μάς τό λέει ό ίδιος: «Βρισκόμασθε στό Σεπτέμβρη τού 1940, οταν στόν ήλεκτρικό σταθμό τής 'Ομονοίας Θέλησα νά πάρω από τό περίπτερο κάτι νά διαβάσω. Ηταν Δευτέρα πρωί κι εφημερίδες δέν ύπήρχαν. Έτσι εκεί πού κοίταζα διέκρινα ένα άγνωστο περιοδικό, μέ τόν τίτλο Ακτίνες. Γιά μιά στιγμή φαντάσθηκα πώς Θά ήταν κάποιο ιατρικό περιοδικό, ίσως τό δελτίο τής άκτινολογικής Εταιρείας. Έδωσα πέντε δραχμές καί τό πήρα»(σ. 205). Εγινε συνδρομητής κι όταν διάβασε γιά τήν επιστροφή του Έρνέστου Ψυχάρη (Α, Ν-Δ ’40) άποφάσισε νά ζητήση συγγνώμη από τό Θεό. 


«Γονάτισα μέ τήν ελπίδα νά κλείσω τήν περίοδο εκείνη τής ζωής μου. Προσευχήθηκα όπως μπορούσα, υστέρα από χρόνων άσυνείδητη άποστασία. Ζήτησα συγγνώμη. Μά καμιά απάντηση δέν πήρα. Φαίνεται πώς αύτό μονάχα δέν αρκούσε»(σ. 206). Τελικά οδηγήθηκε στήν εξομολόγηση (σ. 207) καί συνδέθηκε μέ τήν Εκκλησία.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

ΑΡΧΙΜ Ιωάννου ΚΩΣΤΩΦ ΘΕΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΕΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: