Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Κι αν οι βασιλείς του Βυζαντίου

Κι αν οι βασιλείς του Βυζαντίου έχουν τον επίσημο τίτλο «βασιλείς και αυτοκράτορες Ρωμαίων», και τον τίτλον αυτόν τον κρατούν, είναι γιατί θέλουν να σεβαστούν την παράδοση και να διαφυλάξουν την κληρονομιά του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτή η κληρονομιά, γράφει ο βασιλιάς Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης στα 1237 στον πάπα Γρηγόριο Θ', δεν πρόκειται να την απαρνηθούν οι Έλληνες και δεν θα πάψουν ποτέ να πολεμούν εναντίον των κατακτητών, ωσότου απελευθερώσουν τα εδάφη τους. Οι αυτοκράτορες δηλαδή της Νίκαιας εμπνέονται από την ίδια ακριβώς ιδέα, που θέρμαινε αργότερα, επί Τουρκοκρατίας, τους ραγιάδες Έλληνες, από την ιδέα ακριβώς που στους νεώτερους χρόνους ονομάστηκε Μεγάλη Ιδέα. Εκεί λοιπόν, στη Νίκαια, μετά το 1204, πρέπει ν'αναζητήσουμε  τις πρώτες αρχές της.

(Απόστολος Βακαλόπουλος, «Νέα Ελληνική Ιστορία», Εκδόσεις Βάνιας, σ.13-14)

Δεν υπάρχουν σχόλια: