Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 26 Μαΐου 2019

The fragrance of the soul
We used to smell the scent of a flower, inhale the smell of the earth after the rain, or the smell of the sea, remaining on the skin after bathing. It is a pity that no one told us that the soul also has its own fragrance. It also smells, and how it depends on what it lives for and how it fills every day ... 

St. Luke the Blessed Surgeon

Δεν υπάρχουν σχόλια: