Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Η πίστη των σημερινών Χριστιανών.


Ἐάν οἱ χριστιανοί, θελήσουν σήμερα νά συγκρίνουν τήν πίστη πού ὑπάρχει στήν ψυχή τους πρός τόν Θεό, μέ τήν πίστη τήν ὁποία δίδαξε καί ὑπέδειξε ὁ Σωτήρας καί μέ τήν ὁποία διαβεβαίωσε τούς ὀπαδούς Του, ὅτι εἶχε δύναμη νά μετακινήσει τά ὄρη τῶν ἐμποδίων καί νά τραβήξει πρός τήν γῆ καί τόν πάσχοντα ἄνθρωπο τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, θά ἀντιληφθοῦν, ὅτι, ἡ πίστη τήν ὁποία ἔχουν σήμερα, εἶναι πίστη ψυχρή, πίστη περιορισμένη στά στενά ὅρια τοῦ ἀνθρώπινου λογικοῦ καί τῆς περιορισμένης ἀνθρώπινης σκέψης.      
(Διονύσιος Κυκκώτης Ἐπίσκοπος Μαρεώτιδος)

Από το βιβλίο του Κώστα Παπαγεωργίου "ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ" - (Έχει εξαντληθεί)

Φωτ. Παναγία Χρυσολεόντισσα Αίγινα. (Εκεί προσευχόταν ο Άγιος Νεκτάριος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: