Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Ερωτήσεις και αποκρίσεις σε θέματα που άπτονται της Θείας Ευχαριστίας.

 Ερωτήσεις και αποκρίσεις σε θέματα που άπτονται της Θείας Ευχαριστίας.


Μπορεί ο ιερουργός Ιερεύς να χρησιμοποιεί λευκό οίνο για την Θεία Ευχαριστία;


Κατά τον κανόνα 37 της Καρθαγένης


 ""εν τοις αγίοις μηδέν πλέον του σώματος και του αίματος Του Κυρίου προσενεχθείη, ως και Αυτός ο Κύριος παρέδωκε, τουτέστι, άρτον και οίνον ύδατι μεμιγμένον""


Κατά τον 3ον Αποστολικό Κανόνα ομιλεί σαφώς για οίνον και όχι κάποιο είδος οίνου.


Κατά την άποψη μας ο οίνος πρέπει να είναι ερυθρός γλυκός από αμπέλια, δηλωτικός του αίματος. Σήμερα μάλιστα που είναι άφθονος ο ερυθρός οίνος δεν δικαιολογείται η χρήση λευκού οίνου για την Θεία Ευχαριστία. Εννοείται ότι ο Ιερεύς πρέπει να ελέγχει αφ' εσπέρας τον οίνον που θα χρησιμοποιήσει κατά την προσκομιδήν, ώστε να είναι καθαρός και πραγματικός οίνος.


Αρχ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: