Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

St. Gabriel the New Confessor (+1995): "The glory of Christ remains for ever..."

  
 St. Gabriel the New Confessor of Georgia.

 Commemorated on November 2nd.

   

"Seas dry up, mountains collapse, but the glory of Christ remains for ever."
"In the End Days a man will be saved by love, humbleness and kindness. Kindness will open the gates of Heaven; humbleness will lead into the Heaven; a man, whose heart is filled with love, will see the God."
"This is my last will and testament: raise your prayers for everyone; your prayers will move the mountains. Love each other."

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: