Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

“To The Shepherd”.


 


A man called his Spiritual Father with all kind of questions regarding his job. The man had a big research center that he was running and he wanted help regarding important decisions that he was going to make.

 

His Spiritual Father responded on the phone: “Read every year at least once the very last chapter from the book titled Ladder of the Divine Ascent from St. John the Climacus. This Chapter is called “To The Shepherd”. It will guide you!”

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: