Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Ὅσιος Βιτάλιος Σιντόρενκο, μνήμη 1η Δεκεμβρίου.Ἀπολυτίκιον


Ὅσιος Βιτάλιος Σιντόρενκο, μνήμη 1η Δεκεμβρίου.
Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τόν Βιτάλιον  ὕμνοις, πιστοί τιμήσωμεν, τῆς ἀρετῆς ἐκμαγεῖον καί  τῆς ἐρήμου βλαστόν, φιλανθρωπίας  τοῦ Χριστοῦ  τό  ἀποτύπωμα,  δῶρον ἀγάπης  θεϊκῆς, τοῖς ἐν θλίψει ἀδελφοῖς, διάκονον  τῶν πενήτων, τῆς σαλότητος τῶν Ἁγίων, τόν μιμητήν ἐν ταπεινότητι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: