Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

ΠAPOYΣIAΣH TOY BIBΛIOY TOY IEPOΔIAKONOY AΣTEPIOY AΠOΣTOΛOY

ΣAΣ ΠPOΣKAΛOYME THN ΠEMΠTH 2 ΔEKEMBPIOY 2021 

KAI ΩPA 5.30 M.M. 

ΣTO ΠNEYMATIKO KENTPO TOY IEPOY NAOY AΓIOY ΠANTEΛEHMONOΣ IΛIΣΣOY (KAΛΛIPPOHΣ 21 AΘHNA, ENANTI TOY NAOY), 

OΠOY ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘEI ΠAPOYΣIAΣH TOY BIBΛIOY <MHTPOΠOΛITHΣ MAPAΘΩNOΣ MEΛITΩN KABATΣIKΛHΣ> TOY IEPOΔIAKONOY AΣTEPIOY AΠOΣTOΛOY

Δεν υπάρχουν σχόλια: