Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Ο ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1919-1925


 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τον εξισλαμισμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που είτε δεν ήθελαν, είτε δεν κατάφεραν να φύγουν, είτε εγκαταλείφθηκαν κατά την περίοδο 1919-1925, με βάση τις ιστορίες και την αφήγηση των ανθρώπων που βίωσαν αυτά τα γεγονότα, αλλά και τα αποστάγματα των αναμνήσεων τους. Στο έργο αυτό, που κινείται μέσα στο πλαίσιο της προφορικής ιστορίας, αξιοποιείται κυρίως η δύναμη της μικροαφήγησης και όχι τόσο της μακροαφήγησης. Επομένως, χωρίς γενικεύσεις, η προσέγγιση των αναμνήσεων που είναι κρυμμένες στο μυαλό των ανθρώπων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

 

Μέσα από συνεντεύξεις με 6 ανθρώπους, αναδύθηκε μια ενότητα στην αφήγηση, η οποία επεδίωκε να κατανοήσει την ενθύμηση και συνάμα τη λησμονιά. Η έρευνα πεδίου διενεργήθηκε κυρίως στην Άγκυρα και τη Σμύρνη. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις ήταν παιδιά αυτών που βίωσαν τα γεγονότα, ενώ κάποιοι άλλοι ήταν εγγόνια τους. Οι εμπειρίες της μετανάστευσης, της παραμονής, του εξισλαμισμού, της αφομοίωσης και της πολιτισμικής ενσωμάτωσης ανιχνεύθηκαν στο χρονικό πλαίσιο πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την «ανταλλαγή πληθυσμών».

 

(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

1.1.- Θεωρητικό πλαίσιο

 

1.2.- Σχετικά με την ιστορική αφήγηση

 

1.2.1. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο

 

1.2.2. Οι ενέργειες των Ελλήνων μέχρι το 1920 / Εθνική Παλιγγενεσία

 

1.2.3. Πολιτική της ομοιογενούς κοινωνίας: υποχρεωτική ανταλλαγή των μειονοτικών ομάδων

 

1.2.4. Η διαδικασία οικοδόμησης του εθνικού κράτους

 

1.2.5. Η ταυτότητα των Ελλήνων της Ανατολίας

 

1.3.- Μετανάστευση

 

1.3.1. Περιγραφή της Μετανάστευσης

 

1.3.2. Ανταλλαγή πληθυσμών (Mübadele) με τη Συνθήκη της Λοζάνης

 

1.3.3. Εξαναγκασμένοι πρόσφυγες: Κάποιοι μένουν, κάποιοι φεύγουν

 

1.4.- Μνήμη

 

1.4.1. Η έννοια της μνήμης

 

1.4.2. Διάφορες προσεγγίσεις της μνήμης

 

1.4.2.1. Ατομική μνήμη έναντι συλλογική μνήμης

 

1.4.2.2. Ιστορία και μνήμη

 

1.4.2.3. Λησμονιά και ενθύμηση

 

1.5.- Αφομοίωση και πολιτιστική ενσωμάτωση

 

1.5.1. Οι έννοιες της αφομοίωσης και της πολιτιστικής ενσωμάτωσης

 

1.5.2. Διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στις έννοιες της αφομοίωσης και της πολιτισμικής ενσωμάτωσης: αναγκαστική και εθελούσια μετανάστευση

 

1.5.3. Εκτουρκισμός / Εξισλαμισμός

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 

ΜΕΘΟΔΟΣ

 

2.1.- Ένα νέο πεδίο μεθοδολογίας: προφορική ιστορία

 

2.1.1. Βρίσκοντας φωνή

 

2.1.2. Προφορική ιστορία

 

2.1.3. Μνήμη: αντιπαράθεση με τα λησμονημένα / κρυμμένα

 

2.1.4. Ενάντια στην εθνική αναζωπύρωση: αφομοίωση, πολιτισμική ενσωμάτωση, διαπολιτισμικότητα

 

2.2.- Σχετικά με το πεδίο

 

2.2.1. Σχετικά με αυτούς που πήραν μέρος στις συνεντεύξεις

 

2.2.2. Το ξεκαθάρισμα του ερευνητή

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

 

ΑΝΑΛΥΣΗ

 

3.1.- Προς μια ανάλυση πεδίου

 

3.1.1. Αφηγήσεις. Τα πρόσωπα που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους

 

3.1.1.1. Φωνές που υψώνονται από αυτήν την πλευρά του Αιγαίου

 

– Η ιστορία της Σ.Ε.

 

– Η ιστορία της Μ.Α.

 

– Η ιστορία του Γ.Β.Γ.

 

– Η ιστορία του Μ.Γ.

 

– Η ιστορία του Τζ. Κ.

 

– Η ιστορία του Ξ.Κ.

 

3.1.1.2. Φωνές από την αντίπερα όχθη

 

– Ταμάμα: η αγνοούμενη του Πόντου

 

– Η ιστορία της Θεοδώρας Κωνσταντινίδου

 

– Η ιστορία της Μυρσίνης Καψάλη

 

3.1.1.3. Η ιστορία του να αντιμετωπίζεις την ταυτότητά σου

 

3.2.- Οι περίοδοι πριν αλλά και κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πληθυσμών: 1922 – 1924

 

3.2.1. Πολιτική μετανάστευσης: αποδημία και εσωτερική μετανάστευση

 

3.2.1.1. Ταξίδι στο άγνωστο

 

3.2.1.2. Μια νέα χώρα – Ένας νέος πόλεμος

 

3.3.- Η περίοδος μετά την ανταλλαγή

 

3.3.1. Τα ορφανά της Ανατολίας

 

3.3.1.1. Εξόριστοι για μια νέα αρχή

 

3.3.1.2. Πρώτα τα γυναικόπαιδα

 

3.3.2. Χτίζοντας μια νέα ταυτότητα

 

3.3.2.1. Η αποστασία ως υποταυτότητα

 

3.3.2.2. Συμπεριφορά και απόκρυψη

 

3.3.2.3. «Τσιμουδιά!»

 

3.3.3. Χώρος και μνήμη

 

3.3.3.1. Μένοντας στην Ανατολία

 

3.4.- Αντιπαράθεση ή παραίτηση (ή αντίσταση)

 

3.4.1. Αντιπαράθεση και αλλαγή ζωής

 

3.4.1.1. Ενθύμηση και υπενθύμιση

 

3.4.2. Περίοδος αμφισβήτησης και ιστορική συνείδηση

 

3.4.3. Ξεκαθάρισμα με το παρελθόν

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: