Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Μια φορά και ένα καιρό στο Βυζάντιο. Αξιωματούχος της Αυτοκρατορικής αυλής. Ανάλογα με το χρώμα που είχε το ένδυμα του έδειχνε το αξίωμα του. Παλαιολόγεια περίοδος.Μια φορά και ένα καιρό στο Βυζάντιο. Αξιωματούχος της Αυτοκρατορικής αυλής. Ανάλογα με το χρώμα που είχε το ένδυμα του έδειχνε το αξίωμα του.  Παλαιολόγεια περίοδος.

Once upon a time in Byzantium. Byzantine officer of the Imperial court. The colour of his cloth represent the in which imperial office he served. Palaiologeian period.


Δεν υπάρχουν σχόλια: