Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Ἔλεγε ἕνας Μοναχός:

 
Ἔλεγε ἕνας Μοναχός:

 

Ἡ μεγαλύτερη ἐλεημοσύνη εἶναι νά ἑνώνεις τόν ἄνθρωπο , ζωντανό ἤ ἀποθαμένο, μέ τόν Χριστό. Ὕστερα ξέρει πολύ καλά ὁ Χριστός πώς θά  ἐλεήσει τήν κάθε ψυχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: