Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΗΛΥΒΡΙΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999. ΕΠΙΣΚΌΠΟΥ ΡΟΔΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ.
Στις 9 Νοεμβρίου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς γιορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, 100 καὶ πλέον προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Πόλη μας, μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως Γερμανό, Σελευκείας Κύριλλο, καὶ Ῥοδοστόλου Χρυσόστομο, ἐκδράμαμε στὴ Σηλυβρία τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, μὲ σκοπὸ νὰ τιμήσουμε τὸν
Ἅγιο τοῦ αἰῶνα μας μὲ πανηγυρικὴ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, στὴν γενέτειρά του.
Καὶ ἡ 9η Νοεμβρίου σἂν Ἡμέρα μνήμης τοῦ νεοφανοῦς Ἁγί-λου Νεκταρίου ἑορτάζεται σὲ παγκόσμια κλίμακα σὲ ὅλα τὰ πλάτη καὶ τὰ μήκη τοῦ κόσμου, γιατὶ ἡ μορφή Του ἔχει ἤδη κατακτήσει τὴν ἀπέραντη εὐλάβεια τῶν πιστῶν χριστιανῶν μας.
Πάνω ἀπὸ 1000 Ἐκκλησιὲς σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο ἔχουν κτιστεῖ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου, στὶς ὁποῖες τιμᾶται μὲ ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια ἡ μνήμη του.
Τιμᾶται στὴ Χίο ὅπου ἐκάρη μοναχός, στὴν Ἀθήνα ὅπου σπούδασε τὰ νάματα τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστήμης, στὴν Ἀλεξάνδρεια
ὅπου χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως, καὶ στὴν Αἴγινα
ὅπου φυλάσσεται τὸ τίμιο καὶ ἅγιο λείψανό του.
Στὴν ἰδιαίτερή του πατρίδα, τὴν Σηλυβρία, οἱ ἑορτασμοὶ δὲν θἄπρεπε νὰ ὑστερήσουν. Πολλές προσπάθειες ἔγιναν γιὰ τὸν
σκοπὸ αὐτὸ καὶ μὲ τὴν χάρι Του ὅλες στέφθηκαν μὲ ἐπιτυχία.
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ θαυματουργός, ὁ Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως ὁ ἐν Αἰγίνῃ, ἄρχισε νὰ τιμᾶται καὶ στὴν γενέτειρά του,
τὴν Σηλυβρία.
Καὶ φέτος, ὅπως καὶ πέρυσι ὁ Ἅγιος τοῦ αἰῶνα μας τιμήθηκε στὴν γενέτειρά του, τὴν Σηλυβρία, μὲ πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ μὲ πολυπληθῆ συμπαράσταση κλήρου καὶ λαοῦ.
Καὶ νά, τὴν 9η Νοεμβρίου τὸ ξεκίνημα ἄρχισε ἀπὸ τὴν πλατεῖα Ταξεὶμ καὶ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Ὑψωμαθείων μὲ δύο
ὑπερπλήρη πούλμαν, καὶ μετὰ ἀπὸ μία θαυμάσια παραλιακή
διαδρομὴ βρεθήκαμε στὴν πόλη, στὴ γειτονιά, στὴν ἀτμόσφαιρα 
τοῦ χώρου τῆς πατρικῆς οἰκίας του, ἐκεῖ ὅπου εἶδε τὸ φῶς τῆς
ἡμέρας ὁ χαρισματοῦχος Ἅγιός μας.
Ἐκεῖνο δὲ ποὺ μᾶς συνεκίνησε βαθύτατα ἦταν ἡ ὑποδοχὴ ποὺ
μᾶς ἐπιφύλαξε ἡ γενέτειρα τοῦ Ἁγίου.
Κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὴν πόλη, ἐκ μέρους τῶν τοπικῶν Δημαρχιακῶν ἀρχῶν, μᾶς ὑποδέχθηκαν ὁ Ἀντιδήμαρχος τῆς πόλε-
ως, καὶ ὁ πολιὸς παλαίμαχος ἰατρὸς κ. CEMAL KOZANOGLU.

Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ μονάζων στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἐξ ἄλλης ἀφορμῆς βρισκόμενος στὴν Πόλη Ἅγιος Ῥοδοστόλου
κ. Χρυσόστομος, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν Μ. Οἰκονόμο π. Μελέτιο,
ἀπὸ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο π. Διονύσιο Σιωνίδη ἰατρό, καὶ τὸν
διάκονο Φώτιο, στὴν κρύπτη τοῦ ἐρειπωμένου (ἐξαφανισμένου
σήμερα) Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἢ μᾶλλον στὴν ἐντυπωσιακὴ κινστέρνα τοῦ Ἀλεξίου τοῦ Ἀποκαύκου, ποὺ μὲ τὶς δώδεκα διπλὲς ἁψῖδες της ὑποβάσταζε τὰ θεμέλεια τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου σταυροειδοῦς μετὰ τρούλλου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Οἱ ἱεροψάλτες γέμισαν τὴν ἀτμόσφαιρα μὲ ὕμνους γλυκύτατους ποὺ ἔκαναν τὸν Ἅγιο νὰ ἀγάλλεται καὶ νὰ χαίρεται, γιατὶ χρόνια
εἶχαν νὰ ἀκουστοῦν σ' αὐτὴν τὴν περιοχὴ τέτοιες μελωδίες. 
Ἡ Θεία Λειτουργία ἀναπτέρωσε τὰ μέγιστα τὸ ἠθικό μας καὶ συντέλεσε στὸ νὰ γιορτάσουμε ἀληθινά, ἀνυπόκριτα καὶ ψυχοαπολαυστικὰ τὸ πανανηγύρι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι 40 ἐκκλησιὲς καὶ ἁγιάσματα λειτουργοῦσαν στὴ Σηλυβρία. Οἱ πιὸ γνωστὲς δὲ ἀπ᾽ αὐτὲς ἦταν, ὁ
ναὸς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου μὲ
τὴν περίφημη θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σηλυβριανῆς, ὅπου τὴν 8η Σεπτεμβρίου τελοῦνταν ἕνα πανθρακικὸ
καὶ πανΠολίτικο πανηγύρι, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Παραπόρτι, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ποὺ κτίσθηκε
πάνω ἀπ' τὴν Στέρνα ἀπ' τὸν Ἀλέξιο Ἀπόκαυκο, καὶ τοῦ Ἁγίου
Ἀγαθονίκου, ὅπου μαρτύρησε ὁ ἅγιος καὶ ποὺ εἶχε κτισθεῖ καὶ
αὐτὸς ἀπὸ τὸν Ἀλέξιο Ἀπόκαυκο.
Ὅλες αὐτὲς οἱ Ἐκκλησίες θὰ δέχονταν ἀσφαλῶς τὴν ἐπίσκεψη
καὶ τὸν ἐκκλησιασμὸ τοῦ μικροῦ τότε Ἀναστασίου Κεφαλᾶ (Ἁγίου Νεκταρίου). Ἐκεῖ «ἀγαλλομένῳ ποδὺ» ἔτρεχαν τὰ παιδικὰ πό-«Οταν ἐλάλουν», στὸν "Αθωνα.
δια τοῦ Ἁγίου μας μεταξὺ πατρικῆς ἑστίας καὶ Ναοῦ, γιὰ νὰ ἀποθέτῃ προσευχόμενος τὰ παιδικὰ ψελλίσματα τῶν χειλέων του καὶ
τοὺς ἀλάλητους στεναγμοὺς τῆς καρδιᾶς του. Ἀπ' ἐκεῖ ξεκίνησαν
οἱ ἐλπίδες καὶ τὰ ὄνειρά του γιὰ τὴν μελλοντκὴ πορεία του.
Σ' αὐτὸν τὸν τόπο καὶ ἐμεῖς, σἂν ταπεινοὶ προσκυνητές, προσφέραμε τὴν λογικὴ λατρεία τῆς Ἐκλησίας μας, τὴν Θεία Εὐχαριστία, πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεό.

Συγκινηθήκαμε ὅταν ἀκούσαμε ψαλλόμενη τὴν φήμη τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχη Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Αἰμιλιανοῦ. Δακρύσαμε ὅταν ἀκούσαμε νὰ μνημονεύονται, τὸ ὄνομα τοῦ τελευταίου
ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτη τῆς Σηλυβρίας κυροῦ Εὐγενίου Παπα-θωμᾶ (1855-1934), καθὼς καὶ τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν ἀειμνήστων
ἐκ Σηλυβρίας καταγομένων ἐπιφανῶν Ἀρχιερέων τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα, Σωκράτη Σταυρίδη, Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου
Ὄρους (1866-1945), Γερμανοῦ Στρηνοπούλου, Θυατείρων (1872- 1951), καὶ Σωφρονίου Σταμούλη, Ἐλευθερουπόλεως (1875-1960).
Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἐντὸς τῆς κρύπτης ἔγινε ἡ λιτάνευση τῆς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου καὶ δέηση «Ὑπὲρ ὑγείας τῶν
ἁπανταχοῦ γῆς ζώντων Σηλυβριανῶν, καὶ ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν θεοφιλῶς καὶ θεαρέστως διακονησάντων ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ Ἀρχιερέων, Ἱερέων καὶ Διακόνων, ὡς καὶ πάντων τῶν τε ἐν Σηλυβρίᾳ καὶ ἁπαταχοῦ γῆς
ἀναπαυομένων Σηλυβριανῶν ἀδελφῶν ἡμῶν».
Κατὰ τὴν λιτάνευσητῆς εἰκόνας ἀναγνώσθηκαν ἐπίσης καὶ τὰ ὀνόματα ὅλων τῶν προσκυνητῶν καὶ τῶν στενῶν συγγενῶν αὐτῶν.
Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, στὸ πολυτελέστατο
ἐστιατόριο ONAY παρατέθηκε πλουσιώτατο γεῦμα, τὸ ὁποῖο εὐλόγησε ὁ προεξάρχων ἁγιορείτης Ἀρχιερέας Ῥοδοστόλου κ.
Χρυσόστομος.
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ γεύματος, μὲ τὰ πλούσια ἐδέσματα,
τὴν ἑλληνικὴ μουσικὴ καὶ τὸ φιλόξενο πνεῦμα καὶ κλῖμα, ἐπεκράτησε μεγάλη ἐγκαρδιότητα μεταξὺ τῶν συνδαιτημόνων .
Τὸ γεῦμα αὐτὸ τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους, ὁ Ἀντιδήμαρχος τῆς Σηλυβρίας καὶ ὁ Ἰατρὸς κ. Cemal Kozanoglu, γνωστός
στὴν ὁμογένειά μας γιὰ τὰ φιλογενῆ του αἰσθήματα καὶ ἀπὸ τὸ περίφημο βιβλίο του «Ἡ Σηλυβρία ἀπὸ πάσης πλευρᾶς», οἱ ὁποῖοι κατὰ τὶς στιγμὲς καὶ τὴν διάρκεια τῶν προπόσεων καὶ τῶν
προσφωνήσεων ἐπευφημήθηκαν μὲ ζωηρὰ χειροκροτήματα ἀπὸ
ὅλους τοὺς συνδαιτημόνας.

Τὸ προσκύνημα ἔληξε μὲ τὶς εὐχὲς ὅλων μας πρὸς τὸν Πανάγαθο Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιό Του Νεκτάριο, νὰ δεχθῇ μὲ εὐμένεια τὴν
«μικρὰ μὲν λειτουργία μας» στὴν γενέτειρά του, ἀλλὰ μεγάλη σὲ
ἐγκάρδιο πόθο καὶ κατάνυξη, σἂν προσφορᾶ εὐλάβειας ἀπὸ τὴν
ἐπίγεια πατρίδα του.
Θερμὲς εὐχαριστίες καὶ πολλὰ συγχαρητήρια στοὺς διοργανωτὰς τοῦ προσκυνήματος καὶ ἰδιαίτερα στὸν κ. Σπῦρο Ἠλιάδη,
Πρόεδρο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ Κοινότητας
Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ὑψωμαθείων.
† Πρωτοπρεσβύτερος
Διονύσιος Σιωνίδης
Θεολόγος-Ιατρός.
(Σημ. Τῆς ὡς ἄνω ἐκδρομῆς σχετικὴ καταχώρισις ἔγινε στὴν ἐν ΚΠόλει ἐκδιδόμενη ἐφημερίδα τῆς Ὁμογενείας μας «Ἀπογευματινή»).
2002


Όταν ελάλουν στον Άθωνα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: