Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

ΘΕΟΦΟΡΟΣ ‘Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ;


ΘΕΟΦΟΡΟΣ ‘Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ;

Για να χαρακτηρισθεί ένας πιστός Θεοφόρος, είναι ανάγκη να είναι Χριστοφόρος, γιατί χωρίς το Χριστό δε μπορεί να έχει κοινωνία με το Θεό. Όταν όμως έχει κοινωνία με το Χριστό, επειδή μέσα στο Χριστό κατοικεί το πλήρωμα της Θεότητας, στέκει και γι’ αυτόν ο χαρακτηρισμός Θεοφόρος όπως λέγεται ένας μυροφόρος, επειδή φέρει το δοχείο με το μύρο.   Είναι βέβαια αυτονόητο ότι ο Χριστοφόρος και Θεοφόρος δε μπορεί παρά να είναι πρωτίστως και Πνευματοφόρος, γιατί το Άγιο Πνεύμα οδηγεί στην Αλήθει που είναι ο Χριστός.«ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος καὶ τὸ ῞Αγιον Πνεῦμα, καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι » ( Α’ Ιω. ε’, 7 ).

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: