Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

St. Matthew 4:8-10


Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

And saith unto him,  All these things will give thee, if thou wilt fall down and worship me.

Then saith Jesus unto him,  Get thee hence,  Satan: for it is written, thou shalt worship the Lord thy God ,and him only shalt thou serve '

St. Matthew 4:8-10

Δεν υπάρχουν σχόλια: