Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ἱερομ. Εὐσεβίου, "ΠΡΟΣ ΗΔΟΝΗΣ-ΟΔΥΝΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ".


Ἡ ραθυμία κατά τόν ἃγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο ἐνυπάρχει ὡς χαρακτηριστικό τῆς διεφθαρμένης μας φύσεως. Ἡ ἀνθρώπινη φύση εἶναι κατά κάποιον τρόπο ράθυμη καί γρήγορη στό δρόμο τῆς ἀπώλειας, ὂχι γιατί φταίει ἡ κατασκευή τῆς φύσεως, ἀλλά γιατί ἡ προαίρεση καί ἡ διάθεσή της εἶναι ράθυμη.
Ἡ ρίζα τῆς πνευματικῆς ραθυμίας βρίσκεται καί αὐτή στήν ὑποδούλωση τῆς ψυχῆς στίς αἰσθήσεις τοῦ σώματος καί διά μέσου τους στά αἰσθητά καί τόν κόσμο τῶν αἰσθητῶν. Βέβαια δέν φταῖνε γι'αὐτὀ οἱ αἰσθἠσεις οὒτε τό σῶμα γιά τή δημιουργία τῆς ραθυμίας παρά τό γεγονός ὃτι συνεργοῦν σ'αὐτήν. Ἡ ρίζα τῆς ραθυμίας βρίσκεται μέσα στήν ψυχή, ὃπως ἢδη μᾶς τόνισε ὁ ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Βρίσκεται  μέσα στό σκοτισμένο νοῦ, πού χάνει τήν ὑπεροχική του θέση ὑποτασσόμενος ἐθελούσια στίς αἰσθήσεις καί στά αἰσθητά. Τά μέλη μας μᾶς τά ἒκανε ὁ Δημιουργός γιά νά εἶναι χρήσιμα καί κατάλληλα γιά τήν ἐκτέλεση τοῦ καλοῦ καί ἐπέτρεψε νά καθοδηγοῦνται ἀπό τήν ἀσώματη οὐσία μας πού εἶναι ἡ ψυχή. Ὃταν λοιπόν ἡ ψυχή ξεστρατίση στή ραθυμία καί χαλαρώση τά χαλινάρια, σάν ἁρματηλάτης πού δέν ξέρει νά συγκρατῆ τίς ἂτοπες κινήσεις τῶν ἀλόγων, χαλαρώνοντας τά χαλινάρια καί τά ἂλογα πού τραβοῦν τό ἂρμα καί τόν ἑαυτό του γκρεμίζει. Τό ἲδιο συμβαίνει καί μέ τήν προαίρεσή μας. Ὃταν δέν ξέρη νά χρησιμοποιῆ σωστά τά μέλη ὑποχωρώντας στίς ἂτακτες ὁρμές καταποντίζεται καί καταστρέφεται. Οἱ φυσικές ὁρμές τοῦ σώματος δέν εἶναι παράλογες, ἀλλά ὁπωσδήποτε καλές γιά τήν πραγμάτωση κάποιου σκοποῦ καί χρήσιμες. Τό σῶμα ὃμως καθ'ἑαυτό δέν ἒχει σκέψη καί αὐτό, γιά νά ἀποδοθῆ ἡ τιμή γιά τά προτερήματα τοῦ λογικοῦ στήν ψυχή. Ἂν λοιπόν αὐτή διευθύνη ὃπως πρέπει τίς σωματικές ὁρμές, τότε καί τό σῶμα προφυλάγει καί ἡ ἲδια δέν κινδυνεύει. Ἡ λογικότητα πού ἀποτελεῖ τό φῶς τῆς ὑπάρξεως καί πού μπορεῖ νά δώση κατεύθυνση στίς σωματικές λειτουργίες εἶναι ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς. Ἡ εὐθύνη γιά τή ραθυμία  βαραίνει γι'αὐτό μόνο τήν ψυχή γιατί αὐτή ἀρνεῖται τή λογικότητά της καί ὑποδουλώνεται στό ἂλογο πάθος.
 Ἱερομ. Εὐσεβίου, "ΠΡΟΣ ΗΔΟΝΗΣ-ΟΔΥΝΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: