Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

~La Sacra testa di San Gregorio Armeno. Domani è la sua festa! Εx Monastero Italogreco di San Gregorio Armeno a Napoli.


~ ~La Sacra testa di San Gregorio Armeno. Domani è la sua festa! Εx Monastero Italogreco di San Gregorio Armeno a Napoli.

~Η τίμια κάρα του Αγίου Γρηγορίου του φωτιστή της Αρμενίας, που φυλάσσεται στην Νάπολη, στην πρώην γυναικεία ελληνορθόδοξη Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Στην ίδια μονή φυλάσσονται τα λείψανα της οσίας Πατρικίας της Κωνσταντινοπολιτίσσης. 

Con molta probabilità la datazione della costruzione originaria risale all'VIII secolo, quando nel luogo giunsero un gruppo di monache greche seguaci della santa Patrizia che, in fuga da Costantinopoli, si sarebbero stabilite in città, portando con loro anche le reliquie di san Gregorio Armeno (che fu 1o Vescovo di Armenia dal 257 al 331).
Nel 1009, in epoca normanna, il monastero si concretizzò in un'intera insula del centro antico con l'unificazione di quattro oratori circostanti tra loro dov'erano appunto insediate le monache quello di San Sebastiano, San Salvatore, San Gregorio e quello dedicato a San Pantaleone, quest'ultimo fondato dal vescovo Stefano II intorno alla metà dell'VIII secolo sull'altro lato della strada e che in un primo momento fu collegato al complesso monastico appena nato da un cavalcavia soprastante l'arteria urbana. In questa fase il nuovo edificio religioso assunse i voti della regola benedettina.

Δεν υπάρχουν σχόλια: