Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

When your flashlight grows dim or stops giving light, you don’t just throw it away, you change the batteries.When your flashlight grows dim or stops giving light, you don’t just throw it away, you change the batteries. 

When someone you know messes up their life or finds themselves in a dark place, you don’t cast them aside either. You help them change their “batteries.” Some need “AA” (attention and affection), while others need “AAA” (attention, affection, and acceptance). Other my need “C” – compassion, and others “D.” But if none of those make them shine, then sit with them quietly, love them, and share your own light. 

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: