Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

EEN OPEN VENSTER OP DE ORTHODOXE KERK - VIDEO BESCHIKBAAR.

De Orthodoxe gelovigen vormen een minderheid in de samenleving. Dat verhindert hen niet om prominent aanwezig te zijn in onze maatschappij. Op een bescheiden maar eerlijke manier getuigen zij van hun christelijk leven dat ten diepste getekend is door de Orthodoxe Traditie die teruggaat tot de vroege kerk. Dit boek is een must voor wie op zoek is naar de fundamenten van de Orthodoxe Traditie en wil kennismaken met het diepe spirituele leven van de Orthodoxe gelovige.WEEST OOK GIJ UITGEBREID Auteur: ARCHIMANDRIET ZACHARIAS (ZACHAROU)


Page quantity: 350


In de Orthodoxe Kerk is de Heilige Schrift altijd gelezen in de context van het leven en onderricht van haar heilige ledematen. Gewoonlijk wordt aan hen gerefereerd als ‘de heilige Vaders’ daar zij, als waarachtige vaders, ons onderrichten en opvoeden door hun levenschenkende woorden en hun levend voorbeeld. In het leven van de Kerk betekent daarom het woord ‘traditie’ allereerst het overdragen van het waarachtige leven – zowel als de weg daartoe – door hen die ons zijn voorgegaan.


Zulk een lijn der Traditie in onze dagen ontspringt aan de persoon van de heilige Silouan de Athoniet (1866-1938), wiens leerling, archimandriet Sophrony (1896-1993), geroepen was diens woord bekend te maken aan allen die dorstennaar het goddelijk leven. En zijn geestelijke kinderen streven ernaar op hun beurt de rijkdommen die zij ontvangen hebben met anderen te delen. Eйn van hen is archimandriet Zacharias, monnik van het klooster van de heilige Johannes de Doper te Tolleshunt Knights (Essex, Engeland), dat gesticht werd door oudvader Sophrony. Na zijn dissertatie over de theologie van zijn geestelijke vader heeft hij vele voordrachten gehouden, waarin hij ons bekend maakt met de geestelijke Schatkamer van de Orthodoxe Traditie.


Het boek “Weest ook gij uitgebreid” is gebaseerd op een serie voordrachten, gehouden in de Verenigde Staten van Amerika in A.D. 2001, ter introductie op de theologie van de heilige Silouan en oudvader Sophrony. Twee aanvullende lezingen tonen de essentie van dit onderricht, zoals dit wordt uitgedrukt in de weg van het monnikschap – niet alleen voor degenen die dit specifieke pad willen volgen, maar ook als voorbeeld en inspiratie voor allen die ‘in de wereld’ leven.

FEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS OP ATHOS.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ .


π. Παΐσιος μοναχός Νεοσκητιώτης Χατζηφλουρέντζος Ο άνθρωπος του Θεού από τη Μηλιά Αμμοχώστου.
Στα έσχατα του εικοστού αιώνα ένας άνθρωπος θεοφόρος με πολλά πνευματικά χαρίσματα ήταν και ο Χατζηφλουρέντζος από τη Μηλιά Αμμοχώστου. Έζησε με γνήσια μετάνοια και απέκτησε τα χαρίσματα της προφητείας και της διά Χριστόν σαλότητος.

Ο Χατζηφλουρέντζος είναι καρπός της εκκλησιαστικής ασκήσεως, της λαϊκής ευσέβειας της Ορθοδόξου λειτουργικής ζωής. Η σχέση του με τον αρχέγονο μοναχισμό της Μονής Σταυροβουνίου και η εν Χριστώ φιλία του με τον μακαριστό Γέρο-Παναή της Λύσης αποτελούν ασφαλή κριτήρια αρετής και αγιότητος...

Εὐώδη πνευματικά ἄνθη ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας.

Ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ ἐφαρμογή της, π.'Αρσενίου Κατερέλου.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Π ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ .


Μοίρασέ το!!!!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ.