Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΡΤΎΡΙΟ.

Πνευματικόν μαρτύριον.

Α' Τι είναι είδωλο;
Είναι αμαρτία.

Β' Τι είναι ειδωλολατρικός ναός;
Είναι η καρδιά που αγαπά την αμαρτία.

Γ' Ποιος είναι ειδωλολάτρης;
Είναι ο άνθρωπος που αγαπά την αμαρτία.

Δ' Τι είναι ειδωλολατρία;
Είναι το να αγαπά κανείς τα πάθη.

Ε' Τι είναι αγώνας των μαρτύρων;
Είναι η αντίδραση στην αμαρτία.

ΣΤ' Ποιος είναι βασανιστής;
Είναι το κακό σύνθημα.

Ζ' Ποιοι είναι υπηρέτες του βασανιστή;
Είναι οι λογισμοί που οδηγούν στην αμαρτία.

Η' Τι είναι διάφορα βασανιστήρια;
Είναι ο αδιάκοπος αγώνας κατά των λογισμών.

Θ' Τι είναι άρνηση του Χριστού;
Είναι η επιθυμία της αμαρτίας.

Ι' Τι είναι θυσία στο είδωλο;
Είναι η πραγματοποίηση της αμαρτίας.

Όποιος αντιδρά σ' όλα αυτά, είναι μάρτυρας χωρίς αίμα.

Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ

Δεν υπάρχουν σχόλια: