Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗ. Άγγελος Κυρίου φέρνει κόλλυβα. Άγγελος Κυρίου φέρνει κόλλυβα.


Τήν Παρασκευή 19 Ίανουαρίου του 2007 ό Γέροντα  τελούσε στο Μετόχι τον Εσπερινό του αγίου Ευθυμίου. Από καιρό θυμόταν ότι εκείνη τήν ημέρα κοιμήθηκε ή γιαγιά του Λοΐζα καί είχε επιθυμία να της ψάλει ένα μνημόσυνο. Επειδή όμως μόλις είχε επιστρέψει από ταξίδι Αγάπης καί ενισχύσεως στήν Αθήνα πνευματικού του παιδιού, δέν είχε κάνει κόλλυβα. Μάταια ρωτούσε τον υποτακτικό του, να του πει μήπως υπήρχαν κόλλυβα στο Μετόχι- καί ήταν μοναδική ημέρα πού δέν παρουσιάσθηκε ούτε ένας να φέρει κόλλυβα στήν εκκλησία, για να μνημονεύσουν κεκοιμημένα. Έφθασε ή ώρα της απολύσεως και ό Γέροντας μνημόνευε τούς Αγίους.Ξαφνικά, παρουσιάζεται στο Ναό ένας άνθρωπος κρατώντας στα χέρια ένα πιάτο, τό όποιο απέθεσε στο τραπέζι των κολλυβών. Μέχρι να τό συνειδητοποιήσει, ό άγνωστος άνθρωπος έξαφανίστηκε. Αμέσως ό Γέροντας έβαλε «εύλογητός» καί ξεκίνησε να μνημονεύει τη γιαγιά του, πού τόσο τό επιθυμούσε. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι Άγγελος Κυρίου έφερε τά κόλλυβα εκπληρώνοντας την επιθυμία του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ. Ο ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΌΝΗ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: