Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗ.Μέ τήν προσευχή του και μέ σταύρωμα θεράπευσε τον ξάδελφο του.

Μέ τήν προσευχή του και μέ σταύρωμα θεράπευσε τον ξάδελφο του.
Στήν πατρίδα του, τή Λύση, ένας ξάδελφος του Γέροντος είχε τό πόδι του διπλωμένο καί δέν μπορούσε καθόλου να τό κουνήσει. Ό Γέροντας Γαβριήλ, τότε ακόμη Γεώργιος, ήταν 43 ετών καί ό ξάδελφος του 13 ετών. Ή χάρη του Θεού επισκίαζε από τότε τό γνήσιο φίλο του, τό σύνοικο της αρετής καί της προσευχής τό ενδιαίτημα.
Μια ημέρα, μετά τήν επιστροφή του Γέροντος από τήν πανηγυρική λειτουργία του θαυματουργού Ιεράρχου Τριμυθούντος, του άγιου Σπυρίδωνος, στο προσκύνημα του όποιου, στήν Τρεμετουσιά, συνήθιζε να πηγαίνει ό Γέροντας μέ ποδήλατο από τή Λύση, προσευχήθηκε θερμά γιά τον ξάδελφο του καί τον σταύρωσε. Τότε, γιά πίστωση των λόγων τής Γραφής «πολύ ισχύει δέησις δικαίου ένεργουμένη» (Ίακ. ε' 16), ό άσθενής ξάδελφος θεραπεύθηκε καί άρχισε να περπατά. Αυτό ύπήρξε τό προοίμιο τής θεραπευτικής ίκανότητος του Γέροντος, πού άργότερα τον κατέστησε πασίγνωστο.


  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ. Ο ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΌΝΗ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: