Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗ .Ό πονηρός σταμάτησε την έσπερινή προσευχή.
Ό πονηρός σταμάτησε την έσπερινή προσευχή.


Στό Μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα οι Ακολουθίες γίνονταν στις τακτές ώρες πού όριζε το ημερήσιο πρόγραμμα. Ή τάξη είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της μοναστηριακής ζωής καί αυτήν προσπαθούσε να τηρεί στη ζωή του ό Γέροντας. Αυτή τήν τάξη τηρεί μέ συνέπεια καί ακρίβεια καί τό γυναικείο Ησυχαστήριο του Γέροντος στον Άγιο Βασίλειο του Κύκκου.


Ένα απόγευμα κάποιοι Σουηδοί στρατιώτες, πού είχαν ενημερώσει για επίσκεψη τους στο Μοναστήρι, άργησαν να φανούν. Τό πρόγραμμα, όμως, έπρεπε να τηρηθεί. Έτσι, μέ εισήγηση τού Ηγουμένου άρχισε ό Εσπερινός. Στά μισά όμως τής Ακολουθίας χτύπησε το κουδούνι καί οί επισκέπτες ήλθαν. Ό Ηγούμενος τότε, για να τούς καλωσορίσει, έβαλε «δι’ εύχών» καί βγήκε έξω. Αυτό ήθελε καί ό πονηρός· τή διακοπή τής Ακολουθίας καί τής πνευματικής μεθέξεως των πατέρων.


Όταν μετά από λίγο μέ τήν παρουσία των επισκεπτών συνεχίσθηκε ή Ακολουθία, ό άρχέκακος μεταμορφωθείς σε ένα τεράστιο γάτο μπήκε μέσα στο Ναό και πηδούσε από καντήλι σε καντήλι καί από προσκυνητάρι σε προσκυνητάρι. Τότε ό Εσπερινός έγινε «θέατρον τω κόσμω καί άγγέλοις καί άνθρώποις» (Α' Κορινθ. δ' 9) καί όλοι, άντί να προσευχηθούν, παρατηρούσαν τις κινήσεις τού παμβεβήλου. Ό Γέροντας Γαβριήλ έκτοτε ουδέποτε διέκοψε την προσευχή του, ακόμη καί σε δύσκολες στιγμές, για να μή δώσει «τόπον τω διαβόλω» (Έφεσ. δ' 27).

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ. Ο ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΌΝΗ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: