Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Μπορεῖ οἱ ἄνθρωποι νά μήν μποροῦν νά μᾶς θεραπεύσουν, ἀλλά ἄν κάνουμε προσευχή, εἶναι δυνατόν νά κάνει ὁ Θεός ἕνα θαῦμα, νά γίνεις καλά καί νά μήν χάσεις τό φῶς σου. (Γέρων Ελπίδιος)
Μπορεῖ οἱ ἄνθρωποι νά μήν μποροῦν νά μᾶς θεραπεύσουν, ἀλλά ἄν κάνουμε προσευχή, εἶναι δυνατόν νά κάνει ὁ Θεός ἕνα θαῦμα, νά γίνεις καλά καί νά μήν χάσεις τό φῶς σου.
(Γέρων Ελπίδιος)


(Τά πιό πάνω λόγιά εἶπε ὁ Γέρων Ἐλπίδιος - ὅταν νοσηλευόταν στό Νοσοκομεῖο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, στήν Ἀθήνα - σέ ἕνα Καθηγητή τῆς Ἰατρικῆς, πού ὑπέστη ἀνεπανόρθωτη ζημιά στά μάτια. Ὅλοι οἱ εἰδικοί ὀφθαλμολόγοι πού τόν ἐξέτασαν τό γνώριζαν, ὅπως καί ὁ ἴδιος, πώς δέν ὑπῆρχε πιθανότητα θεραπείας του. Πράγματι, προσευχήθηκε πολύ ὁ Γέρων Ἐλπίδιος καί διάβαζε συνέχεια εὐχές στόν Καθηγητή. Ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Καθηγητής ὁμολογοῦσε, σέ διάστημα μερικῶν ἑβδομάδων θεραπεύτηκε ἐντελῶς).

Από το βιβλίο του Κώστα Παπαγεωργίου: ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: