Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Too good not to share... Enjoy this absolutely amazing song about our Orthodox faith. This was originally a Serbian song, translated into Russian, sung by a choir from Nizhni Novgorod. Text in English below:
Too good not to share... Enjoy this absolutely amazing song about our Orthodox faith. This was originally a Serbian song, translated into Russian, sung by a choir from Nizhni Novgorod. Text in English below:

A faith eternal, a faith ancient.
A faith of our princes,
A faith eternal, a faith ancient.
Our Orthodox faith.
The faith of the regiment and princes,
The faith of our knights.
A faith eternal, a faith ancient.

Our Orthodox faith

Δεν υπάρχουν σχόλια: