Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Ό όσιος Συμεών ό Στυλίτης, ο εν τω Θαυμαστώ 'Όρει. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. 24 ΜΑΙΟΥ.
Ό όσιος Συμεών ό Στυλίτης, ο εν τω Θαυμαστώ 'Όρει


Ό αξιοθαύμαστος αυτός άγιος γεννήθηκε στην Αντιόχεια το έτος 522, όταν βασίλευε ό αυτοκράτορας Ιουστίνος. Ό πατέρας του χάθηκε κατά την διάρκεια κάποιου σεισμού και ό Συμεών έμεινε μόνος με την μητέρα του, Μάρθα.


Σε ηλικία μόλις έξι ετών αναχώρησε στην έρημο, κοντά σε κάποιον πνευματικό πατέρα ονόματι Ιωάννη, υπό την καθοδήγηση τού όποιου επιδόθηκε στην ασκητική ζωή με αυστηρή νηστεία και κανόνα προσευχής, καταπλήσσοντας όλους, όσοι τον είδαν. Αφού υπέμεινε φοβερούς δαιμονικούς πειρασμούς, έλαβε πλείονας όντως από τον Θεό και τούς αγγέλους Του, την ανάπαυση και την Χάρη. Ό ίδιος ό Κύριος Ιησούς Χριστός παρουσιάστηκε στον Συμεών ώς ένας εκθαμβωτικά όμορφος νέος και ύστερα άπ’ αυτό, ή καρδιά του άνεφλέγη με Αγάπη
διάπυρη για τον Θεό. Ανέβηκε σε στύλο και παρέμεινε εκεί χρόνια πολλά προσευχόμενος και αναπέμποντας ύμνους και ωδές πνευματικές στον Θεό. Κατόπιν με θεία καθοδήγηση αποσύρθηκε σε κάποιο όρος, το οποίο ονομάστηκε από τον ίδιο τον Κύριο «Θαυμαστόν Όρος»: έξ’ ού και ή προσωνυμία του όσιου Συμεών ό εν τω Θαυμαστώ ’Όρει ή Θαυμαστορείτης.


Χάρις στην μεγάλη Αγάπη του για τον Θεό, έλαβε άνωθεν σπάνια δωρεά και πλούτο χάριτος, με την όποια θεράπευε κάθε ασθένεια, ημέρευε τα άγρια θηρία, έβλεπε διορατικώς μακρινούς τόπους και επίσης διέκρινε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Εκστατικός γενόμενος, ατένιζε τούς ουρανούς και συνομιλούσε με τούς αγγέλους• έκανε τούς δαίμονες να φρίττουν και να φεύγουν έντρομοι, προφήτευε, ζούσε κατά καιρούς χωρίς καθόλου ύπνο επί τριάντα ημέρες και χωρίς φαγητό γιά ακόμη μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, δεχόμενος τροφή από τα χέρια αγγέλων.Στο πρόσωπο τού οσίου Συμεών βρήκαν την ακραιφνή εκπλήρωσή τους οι λόγοι τού Κυρίου: ό πιστεύων εις έμέ, τα έργα ά έγώ ποιώ κάκεϊνός ποιήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει (Ίωάν. 14,12). Ό όσιος αποδήμησε εις Κύριον το 596, στο 75ο έτος της ζωής του, γιά να άγάλλεται αιωνίως στη θέα τού προσώπου του Θεού μαζί με τούς αγγέλους Του.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: