Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ.


Ιθι προς τον μύρμηγκα ω οκνηρέ και ζηλωσον ιδων τας οδούς αυτού και γενού εκείνου σοφότερος. (Παροιμιαι 6,6)Το θέλημα του Δημιουργού, ό Όποιος μάς έστειλε σ’ αυτόν τον κόσμο, είναι να εργαζόμαστε φιλοπόνως όσο βρισκόμαστε στον κόσμο. Ό ίδιος ό Χριστός εντέλλεται: «Έργάζου, πρόσεχε!». Επαινεί εκείνους πού πολλαπλασιάζουν τα τάλαντά τους και καταδικάζει τούς οκνηρούς, οι οποίοι θάβουν τα χαρίσματά τους. Ονομάζει διακονία τον καιρό Του στη γη και λέει πώς δεν ήλθε εδώ για να διακονηθεί άλλα γιά να διακονήσει. Χρησιμοποιεί ώς παράδειγμα τον Ουράνιο Πατέρα Του και λέει: Ό πατήρ μου έως άρτι έργάζεται και εγώ εργάζομαι (Ίωάν. 5,17). Δίνει στους μαθητές του την εντολή να εργάζονται, όσο έχουν το φως.


Ω! τί φοβερό όνειδος για τον άνθρωπο όταν ένα μυρμήγκι, ένα άλογο πλάσμα, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα εργατικότητας! Όταν όμως ό άνθρωπος δεν γνωρίζει πώς να μιμηθεί την εργατικότητα του Θεού, είναι απαραίτητο να τον καθοδηγήσουμε τουλάχιστον να ζηλέψει τη φιλοπονία του μυρμηγκιού. Το μυρμήγκι εργάζεται όλο το καλοκαίρι και προετοιμάζεται γιά να έχει τροφή τον χειμώνα. Αδελφοί, εμείς ετοιμάζουμε γιά τον χειμώνα τα αποθέματα μας, τα όποια θά ανοίξουμε και θά παρουσιάσουμε μετά θάνατον; Είθε να μην προσέλθουμε με άδεια χέρια ενώπιον Εκείνου, ό Όποιος απλόχερα μάς προσφέρει γιά όσον χρόνο βρισκόμαστε σ’ αυτή τη ζωή!


Ή οκνηρία είναι από τα θανάσιμα αμαρτήματα, διότι νεκρώνει τήν ψυχή στον άνθρωπο. Μια οκνηρή ψυχή είναι φωλιά παθών• μια οκνηρή ψυχή είναι κατοικητήριο του διαβόλου.


Ω! Κύριε Παντοκράτωρ, ό εν ταύτώ πλήρης ειρήνης και πλήρης εργασίας, φύλαξέ μας από τήν ολέθρια ραθυμία και έμπνευσέ μας με το Πανάγιο Πνεύμα προς κάθε καλό έργο, χάριν της σωτηρίας των ψυχών ημών.

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΙΟΥΝΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: