Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ : "Τὸ ἡμερολόγιο ἑνὸς ἐπαρχιακοῦ ἐφημέριου" τοῦ Ζὼρζ Μπερνανὸς (1888 -1948).
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ : 

"Τὸ ἡμερολόγιο ἑνὸς ἐπαρχιακοῦ ἐφημέριου" τοῦ Ζὼρζ Μπερνανὸς (1888 -1948). Ἕνα ἀπὸ τὰ κορυφαῖα μυθιστορήματα τοῦ 20οῦ αἰώνα, γραμμένο στὰ 1936 καὶ μὲ καταπληκτικὴ κινηματογραφικὴ μεταφορὰ τὸ 1951 ἀπὸ τὸν Robert Bresson. Γιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά, ὁ πρωτότυπος τίτλος εἶναι: Journal d'un curé de campagne. Κυκλοφορεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἐκδοτικοὺς οἴκους .

Διαβάζουμε κάπου μέσα: 


"Εἶναι εὐκολότερο ἀπ' ὅσο νομίζουν νὰ μισεῖ κανεὶς τὸν ἑαυτό του. Ἡ Χάρις εἶναι νὰ τὸν ξεχνᾶς. Ἀλλὰ ἂν κάθε ἀλαζονεία εἶχε πεθάνει μέσα μας, ἡ πιὸ σπουδαία Χάρις θὰ ἦταν ν' ἀγαπᾶ κανεὶς ταπεινὰ τὸν ἑαυτό του, ὅπως ὁποιοδήποτε πάσχον μέλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: