Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 10 Μαρτίου 2024

Άγιος Πορφύριος και πατέρας Λευτέρης Καμωμένος!


«Ο γέρων Πορφύριος ἀγάπησε πολύ καί
συνδέθηκε ἄρρηκτα μέ τόν παπα-Λευτέρη τόν
Καψωμένο ἀπό τότε μέχρι τήν ὥρα κατά τήν ὁποία
ὁ Κύριος τόν κάλεσε κοντά Του. Μάλιστα τήν ὥρα
κατά τήν ὁποία στα Χανιά γινόταν ἡ κηδεία τοῦ πα-
πα-Λευτέρη, ἕνα πνευματικό παιδί τοῦ παπα-Λευτέ
ρη, Κοσμήτορας κατόπιν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μή μπορώντας νά κατεβῆ
στα Χανιά, κάθονταν μαζί μέ τό γέρο-Πορφύριο στο
κελλί του καί ἄκουγε τό γέροντα νά τοῦ περιγρά-
φη λεπτό προς λεπτό τά συμβαίνοντα στόν Ἅγιο
Κωνσταντίνο Νέας-Χώρας, τούς λόγους, τήν ἀκολουθία, τίς ἐκδηλώσεις τοῦ κόσμου. Ὅταν πιά τελείωσε
ἡ ταφή στόν ἅγιο Λουκᾶ Χανίων, ὁ γέρων Πορφύριος
σηκώθηκε ὄρθιος, σταυροκοπήθηκε καί εἶπε: “Τώρα
παπα-Λευτέρη, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν!" »

Δεν υπάρχουν σχόλια: