Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Ὁ ὅσ. Κύριλλος ὁ Φιλεώτης γράφει:


Ὁ ὅσ. Κύριλλος ὁ Φιλεώτης γράφει:
«Οἱ αἰχμάλωτοι εἶναι αὐτοί πού πραγματικά
“πεινοῦν καί διψούν" (Μθ 5, 6) νά ἀκούσουν λόγο
Θεοῦ· αὐτοί ἔχουν γυμνωθῆ ἀπό τή Χριστιανική
ζωή· αὐτοί εἶναι οἱ ἄρρωστοι, πού κινδυνεύουν να
χάσουν τή ζωογόνα τους πίστι· αὐτοί, πού ζοῦν
μέσα σε περιβάλλον σκοτεινῆς ἀθεΐας, εἶναι σάν κλεισμένοι σε φυλακή καί ποθοῦν πολύ νά βγοῦν ἀπό αὐτήν καί ν᾿ ἀπολαύσουν ἐλεύθερα, μαζί μας, τό φῶς τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης»

Δεν υπάρχουν σχόλια: