Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

ΠΑΤΉΡ SAVADIE BASTOVI!!!

 Ο Χριστός δεν έχει αρχές. Η αγάπη είναι ασυμβίβαστη με αρχές. Αν ο Χριστός είχε αρχές, δεν θα δεχόταν τον Πέτρο ως βράχο της Εκκλησίας, αφού  τόν αρνήθηκε τρεις φορές. Αν ο Χριστός είχε αρχές, δεν θα είχε τον Παύλο ως τον μεγαλύτερο κήρυκα του ευαγγελίου του, αφού σκότωσε Χριστιανούς. Αν ο Χριστός είχε αρχές, δεν θα είχε παραβιάσει τον όρκο Του να καταστρέψει τους ανθρώπους από προσώπου γης με κατακλυσμό. Τέλος, αν ο Χριστός είχε αρχές και όχι αγάπη, κανείς μας δεν θα σωζόταν και δεν θα γνωρίζαμε πια την ευτυχία της συγχώρεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: