Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΑΓΡΙΟΥ.

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ


Ο Γέρων Φιλάγριος εις τις παννύχους στάσεις τον, εις τα μαρτύρια που υπέστη από τους δαίμονες χάριν του Κυρίου, συνηντήθη με τον Θεάνθωπον, αφού πριν είχε απαρνηθεί το αλλότριο κοσμικόν φρόνημα, είχε νικήσει τα πάθη και είχε δικαίως επιθυμήσει την τελειότητα και την κατά χάριν θείαν μέθεξιν. Επόμενος τοις αγίοις Πατράσι, τοις ίχνεσι εκείνων ακολουθών, ως σύγχρονος και πλησίον, έχει πολλήν δρόσον αναψυχής, να προσφέρει της ερημικής Ασκήσεως και Πολιτείας του, αλλά και τις Πνευματικές εμπειρίες του, εις όλες τις πιστές αγωνιζόμενες ψυχές.
Η ταπεινότης, μου εύρε τις σημειώσεις του Οσιολογιωτάτου Ερημίτου Γέροντα Φιλάγριου και με μέτρο, χάρη, απλότητα, μεστότητα, σαφήνεια και τεκμηρίωση ανθολόγησα τις πλούσιες ασκητικές εμπειρίες του Γέροντος, μακράν απεχόντων φλύαρων φιλολογισμών, περιττών στοιχείων και κουραστικών υπερβολών.
Στοιχεία βιογραφήσεως δυστυχώς δεν εύρον πουθενά. Ας έχει δε υπ' όψιν του ο αγαπητός αναγνώστης, ότι σκοπός του παρόντος βιβλίου δεν είναι να προβληθεί ο συγγραφεύς του, ούτε ότι είναι κεκλημένος να δώσει φωτοστέφανο στον ενάρετο Γέροντα. Το έργο αυτό έγραψα με την σκέψη να ωφελήσω, να ενισχύσω και να παρακινήσω πιστούς Χριστιανούς στον ωραίο αγώνα της Ερημικής Άσκησης. Απλά φανερώνω τα βιώματα τον Γέροντα Φιλάγριου ως αναζωπυρωτικά αναγνώσματα των Θελόντων «ευσεβώς ζην» των επιθυμούντων ν' ακολουθήσουν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ν' απαρνηθούν τον εαυτόν τους και να άρουν τον σταυρόν Του.
Τι θα τρυγήσεις από τις ασκητικές εμπειρίες του Γέροντα Φιλάγριου; Μίαν τολμηρή απλότητα, την μαρτυρία του μαρτυρίου της ασκήσεως, την συνεχή εκκοπή του ιδίου θελήματος, της κακομένης συνειδήσεως που πάσχει τα θεία, τις ιδιαιτερότητες στην ασκητική του διακονία, την πίστιν του να στέκεται κάτω από το ευσκιόφυλλο δένδρο της Ορθοδόξου Ιεράς Παράδοσης για να ενισχύσει, παραμυθήσει, ανορθώσει, διορθώσει και θεραπεύσει τον πεπτωκότα αμαρτωλό που τον ακολουθεί στην έρημο τραυματισμένος και μετανοημένος. Θα τρυγήσεις την αυστηρότητα του Γέροντα, ώστε και με την υπερβολή της άσκησης να κάνει την ψυχήν να συντριβεί, να συναισθανθεί το μέγεθος της ευθύνης και να αφιερωθεί περισσότερο στην υπακοή και διακονία. Αυστηρός στον εαυτόν του ο Γέροντας Φιλάγριος, με ακόλουθο τα γλυκά δάκρυα και το χαροποιό πένθος, βιώνοντας την μετάνοια στα βάθη του είναι του, ήθελε και τα πουλιά και τα ζωάκια που τον πλησίαζαν ειλικρινή, πιστά, τίμια, αγωνιστές γεμάτους αγάπη. Λυτό που διέπει όλον τον κορμόν της αγιότατης μας Ορθοδοξίας, η ταπείνωση και η άσκηση, ήταν βίωμα του και αυτό ήθελε με την συγγραφή των εμπειριών του να τα μεταδώσει στους άλλους, για να τους φέρει κοντά στο Θεόν.
Ο Γέροντας Φιλάγριος ζούσε για τον Θεόν.
Ασκήθηκε στην Έρημο, επέμεινε τις σφοδρές Θύελλες της Ερήμου, «Σύναξε εκ των ακανθών ρόδα», κατεπάτησε τα εχθρικά ερπετά της άνυδρης γης και κατέκτησε την αρετή. Νηστεύων και προσευχόμενος, ακτήμων και υπομένων επαιτούσε την αγάπη και το έλεος του Θεού γι' αυτόν και τους συνανθρώπους του. Χαρά και πλούτος του η στέρηση, η σκληραγωγία και η φυγοδοξία προς παθοκτονία. Διάβασε τις εμπειρίες του Γέροντα Φιλάγριου, θα σε ωφελήσουν.
Το μόνο που δεν γνωρίζω αν ζει ο Όσιος, ή αν εκοιμήθει προς Κύριον. Είτε έτσι είτε αλλιώς είθε να εύχεται υπέρ ημών.
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Αντωνακάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια: