Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Μία αληθινή συγκινητική ιστορία : Ιωσηφίνα Τσορμπαντζίδου ( 1 9 8 0 - 2 0 0 6 )


σύ εἶ ἡ ὑπομονή μου, Κύριε· Κύριε, ἡ ἐλπίς μου ἐκ νεότητός 
μου... ἐν σοί ἡ ὕμνησίς μου διαπαντός»Δεν υπάρχουν σχόλια: