Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΦΕ.
Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης Αγωνίσθηκε για την επικράτηση των αποφάσεων της Δ' Οικουµενική ς Συνόδου, ίδρυσε µοναστήρι στην περιοχή της Ιερουσαλήµ µε µεγάλη κοινωνική προσφορά. Κοιµήθηκε το 529.

St. Theodosius the Cenobiarch. He was devoted to defend and support the resolutions of the Fourth Ecumenical Council (451), and established a great communal monastery (cenobium) near Jerusalem. He reposed in 529.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλάγιος α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἀρεταὶς θεοσδότοις ἐκλάμψας ὅσιε, Μοναστικῆς πολιτείας ὤφθης λαμπρὸς χαρακτήρ, καὶ φωστὴρ θεοειδὴς Πάτερ καὶ ἔξαρχος, Θεοδόσιε σοφέ, τῶν Ἀγγέλων μιμητά, θεράπων ὁ τῆς Τριάδος ἣν ἐκδυσώπει ἀπαύστως,ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: