Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Avec amour et douleur pour le monde contemporan Géronda Païssios l'Athonite


[...] Le livre "Avec amour et douleur pour le monde contemporain" constitue le premier volume de la serie "Paroles" du Geronda Paissios l'Athonite. Afin d'en faciliter la lecture, le present volume a ete divise en quatre unites thematiques. Chaque partie est divisee en chapitres et chaque chapitre en sections ayant un titre propre. Les notes explicitant differents termes se rapportant a la vie spirituelle ou monastique, lesquels sont connus de nos freres dans le Christ familiers des textes patristiques, ont ete faites pour rendre le texte comprehensible a des lecteurs auxquels ce vocabulaire serait etranger. [...]


(από τον πρόλογο της Καθηγούμενης του Ιερού Ησυχαστηρίου, Μοναχής Φιλοθέης).

Géronda Païssios l'Athonite


μετάφραση: Mère Photinie Marchal


Ιερόν Ησυχαστήριον Μοναζουσών "Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος", 2011
406 σελ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: