Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Ό πατήρ Παουλίν Λέκκα (άπό τη μονή της Κόζιας) έχει χωρίσει τον κόσμο σε τέσσερις κατηγορίες:


Ό πατήρ Παουλίν Λέκκα (άπό τη μονή της Κόζιας ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) έχει χωρίσει τον κόσμο σε τέσσερις κατηγορίες:


Στην πρώτη ανήκουν οι άνθρωποι πού είναι σαν τον άσωτο υιό, άλλα δεν επιστρέφουν ποτέ στον Πατέρα. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι πού προτιμούν τα ξυλοκέρατα και τα γουρούνια.


Στην δεύτερη ανήκουν όλοι εκείνοι πού μοιάζουν στον άσωτο υιό, άλλα επιστρέφουν στον Πατέρα και γεύονται το ουράνιο τραπέζι.
Στην τρίτη ανήκουν οι άνθρωποι πού μοιάζουν στον μεγάλο γιο της παραβολής (ίσως αυτή είναι και ή μεγαλύτερη κατηγορία), οι όποιοι είναι χλιαροί στην αγάπη και ψωροπερήφανοι. Παρ' όλο πού είναι δίκαιοι και εργατικοί και τίμιοι αρνούνται να συμμετάσχουν στο δείπνο και στη χαρά του Πατέρα.


Στην τελευταία κατηγορία (ή οποία είναι δυστυχώς σπάνια κατηγορία) ανήκουν οι λίγοι εκείνοι πού είναι σαν τον μεγάλο γιο της παραβολής, άλλα έκτος από δίκαιοι, εργατικοί και τίμιοι, είναι φλογεροί στην αγάπη και παίρνουν με την Καρδιά τους μέρος στο γιορτινό τραπέζι του Πατέρα.


Στην Παλαιά Διαθήκη, ό άνθρωπος εκδηλώνει την ανωτερότητα του έναντι της υπόλοιπης δημιουργίας, απαντώντας κάθε φορά πού τον καλεί ό Θεός, όπως ό Μωυσής, οι πατριάρχες και οι προφήτες με τα εξής λόγια: «Έδώ είμαι, Κύριε!». Ι Παρών, προσοχή, έτοιμος, ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος, χωρίς δισταγμό, πρόθυμος να εκπληρώσει το θέλημα του Δημιουργού.

 Στην Καινή Διαθήκη, ή πιο μεγάλη βαθμίδα πού μπορεί να αγγίξει ό άνθρωπος είναι εκείνη πού έδειξε ό Κύριος με όσα είπε στον άπιστο Θωμά: «ότι έώρακάς με, πεπίστευκας μακάριοι οι μή ίδόντες και πιστεύσαντες». Το θέμα είναι να μπορεί να πιστέψει κανείς χωρίς χειροπιαστές αποδείξεις χωρίς έγγραφα. Το πιο δύσκολο άλλα και το πιο ευγενές συνάμα είναι να έχεις Εμπιστοσύνη. Να μην αμφιβάλλεις. Να δέχεσαι την αλήθεια χωρίς να την περνάς 'από λογική επεξεργασία. Να πιστεύεις τα λόγια του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πού ό ίδιος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό Λόγος.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΕ ΣΤΑΙΝΧΑΡΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: