Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ. ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ. "ΔΙ` ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ . ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΕΤΟΙΜΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ"


Ποιμαντική Επιστολή Αγίου Φιλουμένου

Εν Ιερουσαλήμ τη 31/1/73

Αγαπητά! Αδελφοί εν Χριστώ Ελένη και Αγγελική,  Έλαβα το βιβλίο των Προφητειών καθώς και τας εν αύτώ άναγραφομένας εύχάς σας και σας ευχαριστώ πολύ. 

Σάς εύχομαι και εγώ κάθε ποθητόν εν Κυρίω.


Μου είναι βεβαίως χρήσιμον το βιβλίο, άλλα δι' ημάς τούς Χριστιανούς δεν έχει σημασίαν το τί θα γίνη- σημασίαν έχει να είμεθα έτοιμοι διά την παρουσίαν του Κυρίου.
Εύχομαι να μας άξιώση ό Κύριος, όσοι έλάβομεν   Άγιόν Του Όνομα εις το βάπτισμα, να το τηρήσωμεν άσπιλον εις την ήμέραν Αυτού, διά να λάβωμεν τον μισθόν τών φρονίμων Παρθένων.


Δότε τούς εν Κυρίω ασπασμούς και τα σέβη μου εις όλας τας άδελφάς και τα όσια Δαβίδ τα πιστά .
Ταύτα και διατελώ μετ' ευχών και τιμής.

Άρχιμ. Φιλούμενος Ηγούμενος Πρ. Ήλιου Εν Ιερουσαλή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: