Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Ἅγιοι κατάδικοι - Ρῶσοι ἱερομάρτυρες καί ὁμολογητές τοῦ 20οῦ αἰ.. Συγγραφέας : Δαμασκηνός (Ὀρλόφσκι) ἡγούμενος ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ.




Έκδοση : 1η-2014
Αριθμός σελίδων : 416
Περιγραφή
να βιβλίο-ντοκουμέντο, πλούσιο σέ φωτογραφικό λικό, γιά τόν βδομηντάχρονο διωγμό τς κκλησίας καί τά μαρτύρια το κλήρου στή Σοβιετική νωση κατά τόν περασμένο αώνα. Περιέχει ντιπροσωπευτικούς βίους Ρώσων κληρικν, εραρχν καί ερέων, πού πέδειξαν τήν πίστη καί τήν φοσίωσή τους στόν Κύριο ησο Χριστό, χι μόνο πομένοντας καρτερικά τά ξοντωτικά μέτρα πού παιρνε ναντίον τους τό θεο σοβιετικό καθεστώς ―τίς δημεύσεις τν περιουσιν, τή βαρύτατη φορολογία, τή στέρηση τν μέσων διατροφς, τίς συλλήψεις καί τίς ξαντλητικές νακρίσεις, τίς φυλακίσεις, τίς ξορίες, τούς γκλεισμούς σέ στρατόπεδα καταναγκαστικς ργασίας―, λλά καί ντιμετωπίζοντας λύγιστα τό κτελεστικό πόσπασμα. πιλογή καί διασκευή πό τό πολύτομο ργο το γουμένου Δαμασκηνο (ρλόφσκι) Βίοι τν Ρώσων Νεομαρτύρων καί μολογητν το 20ο αώνα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος… 5
ερομάρτυς Πέτρος (Σκιπετρώφ)… 11
ερομάρτυς Μιχαήλ (Νακαριάκωφ)… 19
ερομάρτυρες Νικόλαος (Ποντιάκωφ) καί Βίκτωρ… 29
ερομάρτυς Νικόλαος (Προμπάτωφ)… 34
ερομάρτυρες Λαυρέντιος (Κνιάζεφ), πίσκοπος Μπαλάχνα,
 καί λέξιος (Πορφύριεφ)… 42
ερομάρτυρες λέξανδρος (Σμυρνώφ) καί Θεόδωρος (Ρεμιζώφ)… 51
ερομάρτυρες ωάννης (Γρανίτωφ) καί Κωνσταντίνος (Ζβέρεφ)… 56
ερομάρτυς Σίλβεστρος (λσέφσκι), ρχιεπίσκοπος μσκ καί Παβλοντάρ… 57
ερομάρτυς Μεθόδιος (Κρασνοπέρωφ), πίσκοπος Πετροπαβλόφσκ … 71
ερομάρτυς Μακάριος (Τελέγκιν)… 85
μολογητής Πέτρος (Ζβέρεφ), ρχιεπίσκοπος Βορονέζ… 90
Iερομάρτυς Βασίλειος (Ζελεντσώφ), πίσκοπος Πριλούξ… 116
ερομάρτυς Βαλεριανός (Νοβίτσκι)… 134
ερομάρτυς Πέτρος (Γκρουντίνσκι)… 137
ερομάρτυς Πέτρος (Βαρλάμωφ)… 141
ερομάρτυς λέξιος (Κροτένκωφ)… 153
ερομάρτυς λέξανδρος (ρχάγγελσκι)… 159
μολογητής Ρωμανός (Μεντβέντ)… 164
ερομάρτυς Μιχαήλ (Κοσούχιν)… 186
ερομάρτυς Μπορίς (Μπογκολέπωφ)… 190
ερομάρτυς Σέργιος (Σμυρνώφ)… 194
ερομάρτυς λέξανδρος (Σολοβιώφ)… 1981
ερομάρτυς Βασίλειος (Λιχάρεφ)… 202
ερομάρτυς Βλαδίμηρος (Μεντβεντιούκ)… 207
ερομάρτυς ρκάδιος (στάλσκι), πίσκοπος Μπέζετσκ… 218
ερομάρτυς λέξανδρος (Τραπίτσιν), ρχιεπίσκοπος Σαμάρα… 237
ερομάρτυς Βλαδίμηρος (Παστερνάτσκι)… 251
ερομάρτυς Εθύμιος (Τιχονράβωφ)… 254
ερομάρτυς Δημήτριος (Κεδρολιβάνσκι)… 258
ερομάρτυς Εστάθιος (Σοκόλσκι)… 263
ερομάρτυς Νικόλαος (Κανταούρωφ)… 265
μολογητής Κωνσταντίνος (Πιατικρεστόφσκι)… 271
ερομάρτυς ωάσαφ (Σάχωφ)… 275
ερομάρτυς νούφριος (Γκαγκαλιούκ), ρχιεπίσκοπος Κούρσκ… 278
ερομάρτυς λέξανδρος (Παρούσνικωφ)… 305
μολογητής Μιχαήλ (Μπογκοσλόφσκι)… 313
μολογητής λέξανδρος (λιένκωφ)… 318
μολογητής Βίκτωρ (Κιράνωφ)… 322
μολογητής Φιλάρετος (Πριάχιν)… 332
μολογητής Σέργιος (Σρεμπριάνσκι)… 336
μολογητής Ραφαήλ (Σεϊτσένκο)… 360
μολογητής Σεβαστιανός (Φόμιν)… 382
λφαβητικό ερετήριο σημειώσεων… 408
Χάρτης Ρωσίας καί μορων κρατν…412-415




Δεν υπάρχουν σχόλια: