Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΞΙΟ ΙΕΡΕΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΤΖΑΝΝΗ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΠερί των μυστηρίων τής Εκκλησίας καί Ιεροσύνης

α) - Γέροντα, ποιά είναι ή σημασία της συμμετοχής ή μη τών πιστών στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας;

-Το Πνεύμα το Άγιον επιτελεί όλα τά μυστήρια. Τελειοί καί θεώνει τούς ανθρώπους. Αν το Πνεύμα το Άγιον δεν ενοικήσει μέσα σ' έναν άνθρωπο, ό άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να θεωθή κατά Χάριν, δεν μπορεί να αγιάσει. Μπορεί να έχει κανείς όλη τη διδασκαλία τού Χριστού, αλλά, αν δεν ζήση μυστηριακή ζωή τού Χριστού, τών μυστηρίων της Εκκλησίας, τά οποία 'μυστήρια τά τελεί το Πνεύμα το Άγιον καί τά αγιάζει, δεν μπορεί να αγιάσει ο άνθρωπος. Γ ι' αυτό είπε ό Κύριος, ότι συμφέρει, σάς συμφέρει να απέλθω, διότι  αν δεν απέλθω, δεν θα 'ρθη ό Παράκλητος  κι αν δεν έρθει ό Παράκλητος, δεν θα διδαχτείτε τήν αλήθεια, ούτε θα πάρετε «δύναμιν εξ ύψους». Κι αν δεν λάβει κανείς «δύναμιν εξ ύψους», δεν μπορεί να νικήσει  κανένα  πάθος• κι αν δεν νικήσουμε τά πάθη μας, δεν μπορούμε να σωθούμε.

β) - Κι εάν όμως ό ιερέας, πού τελεί κάποιο μυστήριο είναι ανάξιος;
-«Ού πάντας χειροτονεί το Πνεύμα το Άγιον, αλλά εις πάντας ενεργεί». Λοιπόν, καί στον ανάξιον καί στον άξιον ό Θεός τελεσιουργεί τά μυστήρια.

Στην Λειτουργία, ας πούμε, δεν Λειτουργεί ό παπάς, Λειτουργεί ό Χριστός• Δανείζεται ό Χριστός τά χέρια και του αξίου καί τοΰ αναξίου, με την διαφορά, ότι ό ανάξιος, καθ' όν χρόνο γίνεται ή Λειτουργία, είναι «δεμένος» κι ό ίδιος δεν παίρνει Χάρι.

Μεταδίδεται όμως ή Χάρις καί τά χαρίσματα δια της Ιεροσύνης στους πιστούς.

γ) - Τί θα πει, Γέροντα, «δεμένος»;

-Αν είχαμε μάτια, θα βλέπαμε, ότι την ώρα τού μυστηρίου κατέρχεται ό Χριστός μ' όλα τά τάγματα τών Αγγέλων. Αλλά ό Χριστός είναι Θεός, είναι «πυρ κατανάλισκαν»! Ή Αγία Τράπεζα, ό παπάς, όλα, δεν βλέπουμε τίποτα, παρά μόνο μια πύρινη μάζα, μια φλόγα να βγαίνει απ' τη γη στον ουρανό!    ^

Όταν Λοιπόν είναι ανάξιος ό παπάς, κατέρχεται Άγγελος καί μαζεύει» τις αμαρτίες του καί τον «δένει» στην Πρόθεσι. Τον «δένει», γιατί είναι δεμένος από τά πάθη, δεν είναι ελεύθερος καί τον «δένει», για να κρατηθούν τα πάθη αυτά κατά την διάρκεια της Λειτουργίας. Τού δεσμεύει τα πάθη, του αφαιρει τις αμαρτίες, όσο διαρκεί το μυστήριο, και μετά πάλι τά ξαναπαίρνει επάνω του, όταν τελείωση. Επομένως κι ό ανάξιος κι ό άξιος κατά την ώρα της Λειτουργίας κι οποιουδήποτε μυστήριου, αμαρτίες δεν έχουν.•

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: