Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.


"Πολλοί δέν ζοῦν τήν αἰωνιότητα ἐν Χριστῶ, ἀλλά κάποια παράδοξη μορφή γήϊνης ζωῆς. Ὅταν ἀπουσιάζει ἡ ὅραση τῆς αἰωνιότητος, ὁ χρόνος καί οἱ ἡμέρες γίνονται γι' αὐτούς ἡ μοναδική πραγματικότητα. Καί ἐρίζουν γιά τά ἡμερολόγια. Ὅταν ἤμουν στόν Ἄθω, ἔλαβε χώρα ἡ μεταρρύθμιση τοῦ Ἡμερολογίου. ἡ ἀνά τόν κόσμο Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἤθελε νά ἐξακριβώσει τόν χρόνο τῆς ζωῆς μέ τούς κανόνες ἐκείνους πού εἴχαν προσδιοριστεῖ ἐξ ἀρχῆς. Πρίν τήν ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου ἡ ἐαρινή ἰσημερία ἤταν στίς 9 Μαρτίου, ἐνῶ μετά στίς 22 Μαρτίου.

 Ἡ ἀλλαγή αὐτή θίγει κυρίως τήν ἐξωτερική ζωή τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, γιά νά μήν πῶ τήν κρατική ζωή. Τό νά μετατρέψουμε ὅμως τήν πλευρά αὐτή σέ δόγμα καί ἀκόμη νά διαρρήξουμε τή λειτουργική κοινωνία, αὐτό εἴναι συνέπεια ἀπερισκεψίας καί ἀπουσίας πείρας τῆς ἐν Χριστῶ αἰωνιότητος. Ὅλα παρέρχονται στή γῆ. Στά εἴκοσι δύο χρόνια τῆς ζωῆς μου στόν Ἄθω ἤταν ὀδυνηρό νά βλέπω πῶς μερικούς, ἐνῶ ἤταν καλοί ἄνθρωποι, τούς ἀπασχολοῦσαν οἱ ἡμέρες καί ὄχι ἡ αἰωνιότητα.

 Ὅμως οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων πού σκέφτονται ἔτσι παραδόξως σκληρύνονται. Εἴναι ἤδη κλειστές οἱ θύρες τῶν καρδιῶν τους. Δέν μποροῦν να καταλάβουν οὔτε τή Γεθσημάνια προσευχή οὔτε τή θυσία τοῦ Γολγοθᾶ οὔτε τήν ἰδέα τοῦ Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου ἤ τοῦ Σιλουανοῦ, ὅτι δηλαδή ὁ καθένας μας ὀφείλει νά ὁμοιωθεῖ μέ τόν πρῶτο ἄνθρωπο κατά τό περιεχόμενο τῆς ζωῆς του, νά γίνει δηλαδή Ἀδάμ."


Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ, " Οικοδομώντας τον ναό του Θεού μέσα μας", σελ. 142, τόμ. Γ΄
Στήν φωτογραφία, ψηφιδωτό τοῦ Προπάτορος Ἀδάμ, Μονή τοῦ Ἔσσεξ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: