Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

LA THEOLOGIA OCCIDENTALE.


Μόλις κυκλοφόρησε στα Ιταλικά το βιβλιό μου Εισαγωγή στην ιστορία της δυτικής θεολογίας (ελληνική έκδοση: Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2012). Το πόνημα μετέφρασε στην Ιταλική ο διάσημος μεταφραστής ελληνικών θεολογικών βιβλίων καθηγητής Αντόνιο Ραντσολίν, επιμελήθηκε ο Γιώργος Καραλής και εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος Asterios της Τεριέστης.  Από τη θέση αυτή τους ευχαριστώ για την συνεργασία.

Σε ό, τι ακολουθεί αναδημοσιεύω στοιχεία αναφορικά με την έκδοση του βιβλίου, που ανάρτησε ο εν λόγω εκδοτικός οίκος στην επίσημη ιστοσελίδα του. Ιδιαιτέρως συγκινητική θεωρώ την αναφορά του ιταλικού σημειώματος στα αίτια συγγραφής του εν λόγω πονήματος, το οποίο προέκυψε ως καρπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Δυτικής Θεολογίας, που μου ανατέθηκε στην ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων άμα τη αναλήψει των καθηκόντων μου ως Επίκουρος Καθηγητής.

LA THEOLOGIA OCCIDENTALE

Autore:
Georgios D. Panagopoulos
Traduzione di:
Antonio Ranzolin
Panoramica introduttiva in una prospettiva ortodossa


Nel semestre primaverile del 2010 veniva affidato al prof. Georgios Panagopoulos l’incarico di insegnare Storia della teologia occidentale presso l’Accademia Ecclesiastica Universitaria di Vella (Ioannina, Grecia). Nel contesto del nuovo incarico matura questo libro, pensato come manuale introduttivo a personalità e dottrine dell’Occidente medievale e protomoderno. Le figure emblematiche esaminate al suo interno sono Anselmo, Abelardo, Ugo e Riccardo di San Vittore, Bonaventura, Tommaso d’Aquino, Duns Scoto e, infine, Lutero. Di ciascuna, dopo rapidi cenni biografici, l’Autore presenta il pensiero, corredato da brevissimi estratti delle opere e da una bibliografia selettiva. 

Ma ciò che rende di particolare interesse, specie per un lettore occidentale, il “manuale”, è il confronto continuo e serrato che esso instaura tra il modo di teologare prevalso in Occidente (e i suoi risultati) e il modo di teologare proprio dell’Oriente ortodosso (e i suoi risultati). Un confronto che il prof. Panagopoulos, richiamandosi alla scintillante espressione di Gregorio di Nazianzo, condensa nella distinzione/opposizione tra un teologare “alla maniera di Aristotele” e un teologare “alla maniera dei Pescatori” (piscatorie et non aristotelice). Il libro diventa, per chi in Occidente lo legge, specchio per un’autocoscienza maggiore conseguita, precisamente, grazie agli occhi di un “altro”. 


E strumento per conoscere quegli occhi e la loro visuale teologica. Esso può divenire, così, tessera preziosa nel mosaico sempre in fieri del dialogo inter-ecclesiale. Il “manuale” è completato da un’appendice: un testo risalente ad anni più lontani e relativo alle cause storico-dogmatiche dello scisma tra Ortodossia e Chiesa di Roma. “Molto significativo”, è stato giudicato in Grecia il presente volume al suo apparire, “perché fa comprendere, da un lato, la teologia occidentale” come si è sviluppata nel Cattolicesimo e nel Protestantesimo, e, dall’altro, “la teologia patristica, accolta dalla Chiesa ortodossa, confessata nel simbolo della fede, letta nei pronunciamenti dei concili ecumenici e cantata nei tropari liturgici” (metropolita Ierotheos Vlachos).

Δεν υπάρχουν σχόλια: