Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ.
Κάθε φορὰ ποὺ ἐπισκεπτόμουν ὡς προσκυνητὴς τὰ Πανάγια μέρη τῶν Ἱεροσολύμων συνοδεύοντας πιστούς, ἔνοιωθα τὴν ἀνάγκη νὰ ἔχω στὰ χέρια μου ἕνα λειτουργικὸ κείμενο πρὸς χρῆσιν κατὰ περίσταση. Αὐτὸ ζυμώθηκε καλὰ στὴ σκέψη μου καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν πνευματικῶν μου τέκνων, ποὺ συνέβαινε νὰ μὲ συνοδεύουν στὶς εὐλογημένες ἱεραποδημίες, καταλήξαμε νὰ ἑτοιμάσουμε τὸ παρὸν «Ἐγκόλπιον Προσευχῶν Ἁγίων Τόπων, ἤτοι Προσευχητάριον Ὀρθοδόξου Προσκυνητοῦ τῶν Ἁγίων Τόπων».

Ὄντως, κάθε τόπος στὴν Ἁγία Γῆ ἔχει, ἐκτὸς τῆς Ἁγιογραφικῆς τεκμηριώσεως, καὶ πλούσιο ὑμνογραφικὸ ὑλικό. Μὲ ἔρευνα, κόπο καὶ μόχθο καθὼς καὶ πολλὴ προσευχὴ καταστρώθηκε ἡ παροῦσα ἔκδοση, ὥστε ὁ κάθε εὐλαβὴς πιστός, πηγαίνοντας γιὰ προσκύνημα στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ στὰ πέριξ, νὰ ἔχει ἀνὰ χεῖρας ἕναν εὔχρηστο προσευχητικὸ λειτουργικὸ ὁδηγό.


Εὐελπιστοῦμε ἡ ἔκδοσή μας αὐτὴ νὰ καταστεῖ ὄντως ἐφαλτήριο προσευχῆς καὶ ἀληθινῆς μετοχῆς στοὺς Ἁγίους Τόπους, ὅπου ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς γεννήθηκε, ἔζησε, βαπτίσθηκε, κήρυξε, προδόθηκε, μαστιγώθηκε, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε, ἀναλήφθηκε καὶ ἀπέστειλε τὸ Πανάγιόν Του Πνεῦμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: