Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ >

1.Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ᾿Αναργύρων καὶ Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν (3ος αἰών).
2.Κυριαίνης καὶ ᾿Ιουλιανῆς τῶν ἐν Κιλικίᾳ μαρτύρων (305).
3.Καισαρίου, Δακίου, Σαβινιανού, ᾿Αγρίππα, Σάββα, ᾿Αδριανοῦ καὶ Θωμᾶ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαρτύρων (7ος αἰών).
4.᾿Ιωάννου ᾿Επισκόπου καὶ ᾿Ιακώβου πρεσβυτέρου ἱερομαρτύρων τῶν ἐν Περσίᾳ (345).
5.᾿Ιακώβου τοῦ ἐν ῎Αθῳ, ἀσκητοῦ καὶ τῶν δύο σὺν αὐτῷ ᾿Ιακώβου διακόνου καὶ Διονυσίου νεομαρτύρων (1520).
6.Δαβὶδ μοναχοῦ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ (Ε).
7.᾿Οστρεμουὰν ἢ Αὐστρεμονίου ᾿Επισκόπου Κλερμὸν ἀποστόλου ᾿Αρβενῶν (Γαλλίας) (3ος αἰών) (Α) (Γ) (Ρμ).
8.῾Ελένης νεοπαρθενομάρτυρος τῆς ἐν Σινώπῃ (18ος αἰών) (Ε) (Α).
9.Νικολάου ὑμνογράφου ἐν Γεωργίᾳ (1308) (Α) (Γε).
10.Νηρέα ᾿Αποστόλου καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ (Α) (Λεξιονάριον Ε. Βιβλ. Παρισίων).
11.Κοσμᾶ τοῦ Βερχότσκ (1704) (Ρ) (ΡΔ).
12.῾Ερμενενγκίλδου (Hermenengild) μάρτυρος, βασιλέως Βησιγότθων ἐν ῾Ισπανίᾳ (586) (Ρ) (ΡΔ) (Ε) [Στὸ (Α) στὶς 30/10 καὶ στὸ (Ρμ) στὶς 13/4].
13.Βενίγνου τοῦ Σμυρναίου ἐν Ντιζὸν Γαλλίας μαρτυρήσαντος (178) (Ρμ).

14.Μαρκέλλου ᾿Επισκόπου Παρισίων (430) (Ρμ).Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: