Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Εις Πανήγυριν (ψαλτοτράγουδο).
Εἰς Πανήγυριν
(Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν)

Ἐπαξίως τιμήσωμεν * καὶ καλῶς ἐκοπιάσατε *
καὶ ἡμεῖς πρεπόντως γὰρ σὰς προσφέρωμεν, *
τὴν ἀμοιβαίαν ἀγάπην μας, *
εὐχόμενοι πάντοτε * μὲ ὑγείαν καὶ χαράν *
τὴν κατ᾽ ἔτος σεβάσμιον * ἑορτὴν ἡμῶν, *
ἐκτελοῦντες ὁμοῦ καὶ εὐθυμοῦντες, *
ὡς μακραίωνας ἐνδόξως, * μὲ ψυχικὴν ἀγαλλίασιν.

Ἡ ἡμέρα προυκάλεσε, * τὴν ἁγίαν συνάθροισιν, *
εἰς τὴν μνήμην σήμερον τὴν σεβασμίαν, *
διὸ εὐφράνθητε ἅπαντες, *
καὶ χαίρεσθε φίλτατοι¹ * στὴν πανήγυριν ἡμῶν, *
εὐχαρίστως νὰ ψάλλητε * καὶ νὰ πίνητε, *
καὶ συγχρόνως κτυπᾶτε τὰ ποτήρια *
μ᾽ ἁρμονίαν εἰς ὑγείαν * τῆς σεπτῆς αὐτῆς συνάξεως.

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019
Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Γέννησης της Θεοτόκου, Μαρουδά
(http://agioritikesmnimes.blogspot.com...)

Δεν υπάρχουν σχόλια: