Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Οι μοναχοί είναι άποικοι σε μικρά νησιά πνευματικότητας, βραχώδεις οχυρώσεις που κυριαρχούν ανάμεσα στους ωκεανούς της θάλασσας της ζωής.

Οι μοναχοί είναι άποικοι σε μικρά νησιά πνευματικότητας, βραχώδεις οχυρώσεις που κυριαρχούν ανάμεσα στους ωκεανούς της θάλασσας της ζωής.


Το πνεύμα τους είναι πολύ πιο ελεύθερο -  και οι άνεμοι του πειρασμού που  το χτυπούν , δεν παρασύρονται ούτε από τα υψηλά κύματα των αντιθέσεων ούτε από τα γρήγορα ρεύματα δύσκολων καταστάσεων. Στα μοναστήρια οι πολυάριθμοι προσκυνητές βρίσκουν την ειρήνη και τη σταθερότητα που λείπει τόσο  πολύ στην καθημερινότητά μας.

Πατήρ Βαλεριανός (Γκολόβενκο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: