Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Εξ αφορμής της σημερινής 27/11 Αγιοκατατάξεως του Αγίου Σοφρωνίου Σαχάρωφ!!!"Κοντά στον π. Σωφρόνιο, γνώρισα πόσο πρά­γματι πλουτίζει τις ψυχές ή ζωή τής ησυχίας και τής προσευχής.
Απήλαυσα τις γνώσεις του, την πείρα του και την αγιότητά του. Με είχε αιχμα­λωτίσει το μεγαλείο τής ψυχής αυτής και ποτέ δεν θα ήθελα να φύγω από τα Καρούλια, αν και υπήρχαν τόσες δυσκολίες για μένα, σαν νέος και αρχάριος πού ήμουν.
Ο π. Σωφρόνιος είχε τεραστία μόρφωσή, γνώριζε πολλές γλώσσες, αλλά περισσότερο την ελληνική και μάλιστα την αρχαία.
Δεν ήταν όμως ή μόρφωσής εκείνη πού με σαγήνευε.
Περισσότερο με έλκυε ή αρετή, ή πνευματική ακτινοβολία του και ή καλλιέργεια τής προσευχής.
Μού περιέγραψε πολλούς τρόπους προσευ­χής των ερημιτών στα Καρούλια.

"Ένας τρόπος πού χρησιμοποιούσε ό ίδιος ήταν ή επανάληψις τής Κυριακής προσευχής, του «Πάτερ ημών», με ανύψωσή των χειρών προς τον ουρανό.

Η επανάληψής αυτή γινόταν με αργό ρυθμό, συλλαβιστά, ώστε νους και καρδιά να συλλαμβά­νουν και να κάνουν κτήμα τους το περιεχόμενο τής κάθε λέξεως της θεοδιδάκτου προσευχής εισδύοντας στο βαθύτερο νόημά της.

Άρχιζε την προσευχή αποβραδίς και τελείωνε με την ανατολή τού ήλιου.

Ασφαλώς ο π. Σωφρόνιος θα εξασκούσε και την νοερά, την καρδιακή προσευχή τού Ιησού.

Μού γνωστοποίησε όμως και τον προηγούμενο τρόπο με το «Πάτερ ημών»,
σαν ένα προ στάδιο ίσως και μία προγύμνασή, για την τελεία την πνευματική, την νοερά προσευχή.

του Αρχιμανδρίτη Χερουβείμ Καράμπελα
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ,ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Έκδοση Ι.Μ.Παρακλήτου 1991.

Ταις του Αγίου Σωφρονίου πρεσβείαις

Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς!

Δεν υπάρχουν σχόλια: