Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

ΟΙ ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ.....Οἱ γηραιότεροι ἄνθρωποι κατὰ σειρὰ ἡλικίας, σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ εἶναι:  
α) ὁ Μαθουσάλας μὲ 969 χρόνια  
β) ὁ Νῶε μὲ 959 χρόνια  
γ) ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα μὲ 930 χρόναι  
δ) ὁ Σὴθ μὲ 912 χρόνια  
ε) ὁ Καϊνὰν μὲ 910 χρόνια  
τσ) ὁ Ἑνώς μὲ 905 χρόνια  
ζ) ὁ Μαλαλαὴλ μὲ 895 χρόνια  
ἡ) ὁ Ιάρεθ μὲ 602 χρόνια  
θ) ὁ Λάμεχ (πατέρας τοῦ Νῶε) μὲ 595 χρόνια καὶ  
ι) ὁ Ἑνὼχ μὲ 465 χρόνια.  

✞ Δημήτριος Παναγόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια: