Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ


Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

Κάποιος ἰνδουιστὴς ἀμφισβήτησε τὸ ὀρθόδοξο δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀντιπαραβάλλοντας τὸ μὲ τὴν ἰνδουιστικὴ ἀντίληψη γιὰ τὰ τρία πρόσωπα τῶν θεοτήτων ποὺ βρίσκονται σὲ ἁρμονία ἀλλὰ δὲν εἶναι ὁμοούσια.

Κάνετε λάθος, ἀδελφέ μου, ἀπάντησε ὁ Γέροντας. Ἡ διδασκαλία μας δὲν ἔχει τίποτα τὸ ἀνθρώπινο. Εἶναι ὅλη ἀποκεκαλυμμένη ἀπὸ τὸν Θεό. Πῶς μπορεῖ λοιπὸν νὰ εἶναι λάθος; Ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ καταλάβεις, θὰ σοὺ δώσω ἕνα χειροπιαστὸ παράδειγμα.

Τότε ὁ π. Γαβριὴλ ἐπιτέλεσε ἕνα θαῦμα παρόμοιο μὲ αὐτὸ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα. Πῆρε ἕνα καρβέλι ψωμὶ καὶ τὸ ἐναπόθεσε στὸ τραπέζι. Τὸ σταύρωσε στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τὸ ψωμὶ χωρίστηκε στὰ συστατικά του: νερό, σιτάρι καὶ φωτιά. Καὶ εἶπε:

Ἔτσι εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα, ἕνας Θεὸς σὲ τρία πρόσωπα: τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Ἔπειτα ὁ Γέροντας σφράγισε πάλι μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ τὰ ὑλικά, καὶ τὸ νερό, τὸ σιτάρι καὶ ἡ φωτιὰ ἔγιναν πάλι ψωμί.

Ὅπως αὐτὸ τὸ ψωμὶ εἶναι μία οὐσία ἀλλὰ τρεῖς φύσεις, ἔτσι καὶ τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι τρεῖς διαφορετικὲς ὑποστάσεις ἀλλὰ ὁμοούσιες.

~ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ σέλ. 253

Δεν υπάρχουν σχόλια: