Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 21 Μαρτίου 2021

Πόσο μας αγαπάει ο Θεός !!!!! ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΚΑΤΗΧΗΤΉΣ.Παλαιά Διαθήκη.

Πόσο μας αγαπάει ο Θεός  !!!!!

Α) Στο Δευτερονόμιο αναφέρεται (Ε,΄10) = "Έγώ είμι Κύριος ο Θεός σου (απευθύνεται στο Μωϋσή) ο ποιών έλεος εις χιλιάδας τοις αγαπώσι με και τοις φυλάσσουσι τα προστάγματά μου"  και 

Β) Ιω.Ευαγγέλιο 14,21 ="  Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς,εκείνος εστί ο αγαπών με.Ο δε αγαπών με αγαπηθήσεται υπό του πατρός μου,και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτώ εμαυτόν."

Συνεπώς, αδελφοί μου, όταν τηρούμε τις εντολές Του,τρόπον τινά,είπε ο Άγιος Παίσιος, ο Θεός υποχρεούται να  μας ελεήσει και θα εφαρμόσει αυτό που είπε (Ματθ,7,7) = Αιτείτε και δοθήσεται υμίν,ζητείτε, και ευρήσετε,κρούετε και ανοιγήσεται υμίν.

Δι΄ευχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: